Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.9.2020    |    8.10.2020

Soutěž: dotvoř 3D pohlednici vily Adolfa Loose a vyhraj!

V rámci série Adolf Loos / Pioneer of Modern Living se sami můžete stát tvůrci a zároveň vyhrát originální český design! Zapojte se do kreativního procesu a zpracujte trojrozměrnou pohlednici s námětem jedné ze slavných Loosových vil na základě šablony připravené Terezou Hradilkovou / Porigami.cz. Překládací pohlednici s nákresem Müllerovy nebo Winternitzovy vily můžete doplnit o vlastní výtvarné prvky – motiv na fasádě, obyvatele domu či cokoli jiného, a třeba ji pak poslat někomu, koho byste s Loosovým revolučním dílem rádi seznámili. Stačí mít tiskárnu, papír A4 (gramáže 120-160 g), řezák na papír/nůžky, pravítko a chuť tvořit. Stačí si stáhnout předpřipravenou šablonu a postupovat podle videa. Zapojit se mohou děti i dospělí.

17.9.2020    |    22.11.2020

Krištof Kintera: Konec legrace

Krištof Kintera, český sochař narozený v roce 1973 v Praze, navštíví Spojené království se svou doposud největší výstavou. Umělec, jenž je mezinárodně uznávaný za svá sochařská, často kinetická díla plná charakteristické energie a smyslu pro představivost, teď ve Spojeném království vůbec poprvé nabídne přehled těch nejnovějších, ale i archivních kousků. Výstava s názvem KONEC LEGRACE!, která se bude rozprostírat nejen v prostorách celé galerie, ale také v jejím okolí, poukazuje na aktuální problémy životního prostředí, kterým v současné době čelíme, čímž v kontextu aktuální klimatické situace nabývá zcela nové hloubky.

21.2.2020    |    20.9.2020

Jan Svoboda: Proti světlu

Poprvé od první samostatné výstavy Jana Svobody (1934–1990) v The Photographers' Gallery v roce 1982 se právě v této galerii po letech uskuteční první významná výstava tohoto českého fotografa ve Spojeném království pod názvem Proti světlu. Svoboda se svými průlomovými experimenty s formou řadí mezi průkopníky fotografické apropriace a předchůdce koncepční fotografie. Svou prací se pokusil předefinovat jazyk fotografie ve vztahu k malířství a sochařství a koncepčními a sebereflexivními tendencemi pozdního modernismu překonává tradice symbolismu a romantismu.

18.6.2020    |    30.12.2020

Adolf Loos / Pioneer of Modern Living

Rok 2020 byl vyhlášen Rokem Adolfa Loose, od jehož narození uplyne letos 150 let (1870 – 1933). Česká centra se do těchto oslav zapojují programem Adolf Loos – Pioneer of Modern Living, speciálně připraveným pro on-line prostředí. Prostřednictvím facebookové a instagramové platformy se návštěvníci seznámí nejen s průřezem Loosovy tvorby v Čechách i na Moravě, realizacemi jeho staveb, ale i s jeho pozoruhodnou osobností.

13.7.2020    |    14.9.2020

České hrdinky: významné ženy české historie a současnosti

Ilustrovaná mozaika příběhů významných českých žen – panovnic, političek, umělkyň, badatelek či sportovkyň, které otiskly výraznou stopu do historie i současnosti nejen v českých zemích, ale i v mezinárodním kontextu. Projekt připravila Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni s Českými centry. Byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a výročím 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové.

Kalendář

Věda a výzkum

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

20. 05. 2017

Journey to the Interior

20. - 21. května 2017, Dissenters' Gallery, Londýn. Foto: České centrum Londýn

Videa

Video placehodler