Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Něco z Alenky na First Friday Film Club (film)

6. ČERVENCE V 19.30, THE OLD FIRE STATION, 84 MAYTON STREET, ISLINGTON, LONDÝN N7 6QT. Filmový program First Friday Film Club spolu s Českým centrem uvádí pro Czech Open 2012 film Jana Švankmajera Něco z Alenky jako představení výběru české kinematografie islingtonskému publiku.

Něco z Alenky je poctou nezměrné Carrollově představivosti, ale současně i záminkou k rozvinutí o nic menší představivosti vlastní. Film je autorovou vzpomínkou na dětství, a zároveň pokusem evokovat prožitek dětství i v divácích. Infantilní vnímání světa surrealisté vždy stavěli na úroveň básnické intuice či myšlení příslušníků domorodých kultur. Všechny tyto formy lidské mentality jsou vzdáleny otěžím logického a pojmového chápání reality, v němž není místo pro obraznost, která je tolik potřebným prostředkem proti okorání lidského ducha. Něco z Alenky demonstruje propojení reality a snu. Když se Alenka na konci filmu probudí, uvědomujeme si, že celé dobrodružství se odehrálo během jejího spánku. Až na jednu drobnost, totiž že terárium je opravdu rozbité a králík je opravdu pryč.  Sen se tak stává skutečností a skutečnost snem. André Breton, zakladatel surrealismu, definoval tento stav vzájemného prolnutí pojmem „spojité nádoby“.