Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Alison Frank: Reframing Reality: Estetika surrealistického objektu ve francouzské a české kinematografii

30. ČERVNA 2014 - Záchod Marcela Duchampa přejmenovaný na "fontánu" a umístěný v galerii. Obraz, který může být viděn jako kachna nebo králík, záleží na tom, jak se na něj díváte. Náhodný objekt, který upoutá vaši pozornost a jako freudovské přeřeknutí shrne vše, co je ve vaší mysli. To je jen několik příkladů surrealistických objektů, předmětů pro každodenní použití, které nám mají nastínit fungování podvědomí.

V knize Reframing Reality Alison Frank tvrdí, že surrealistický objekt nabízí nový způsob chápání surrealistického odkazu v kinematografii. Dřívější studie surrealistického filmu se omezovaly pouze na hrstku filmů, které obdržely oficiální schválení ze strany různých surrealistických skupin. Nedávné výzkumy se tedy šířeji zaměřily na filmy, které se zabývají podvědomím jako tématem. Reframing Reality je první kniha, která používá speciální surrealistické pojetí surrealistického objektu pro sledování vlivu surrealismu v u širšího okruhu filmů. Když objekty vykonávají víc, než jen posunování děje, nebo mají tajemný význam, který se nikdy skutečně nevysvětlil, potom tedy napodobují surrealistický objekt. Kniha nachází surrealistické objekty ve filmech Luise Buñuela a Jana Švankmajera, který uznal a potvrdil význam surrealismu v jeho i Buñuelově práci, ale také ve filmech Reného Claira, Jeana-Pierra Jeuneta a režisérů České nové vlny, pro které byl surrealismus jeden z mnoha vlivů. Při bližším pohledu na úlohu objektů ve filmech a to zejména v těch, které vznikaly v době velkých průmyslových změn, získáme lepší porozumění jak odkazu surrealismu v kinematografii tak i filmového jazyka obecně.

Vydáno v únoru 2014 nakladatelstvím Intellect Ltd.

ISBN: 9781841507125

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/R/bo15565923.html