Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Básníci města

29. LEDNA 2016, 19:00 HOD, OXFORD HOUSE THEATRE, LONDÝN - Taneční trojprogram věnovaný osobnostem české kultury. Představení Jan inspirované osudem Jana Palacha doplní vystoupení věnované básniku Ivanu Blatnému, který působil v exilu ve Velké Británii, a představení Vitka, věnované skladatelce Vítězslavě Kaprálové. Představení doplní taneční workshopy.

Choreografie: Martin Dvořák (CZ) + Nir Ben Gal (IL)

Tanec: Martin Dvořák, Irene Bauer, Alena Pajasová

VITKA
Ženské sólo doprovázené hudbou skladatelky Vítězslavy Kaprálkové, zejména jejími komorními skladbami pro klavír - Dubnová preludia. Tento kus je věnován jedné z nejtalentovanějších českých skladatelek a dirigentek, která zemřela ve 25 letech v Montpellier ve Francii.
"Nezbývá než nacházet dobro s otevřenýma očima a zlem se zocelovat; být vděčen za krásu, která nás obklopuje, i za bolest... " VK

BLATNÝ
Tento kus se soustředí na básníka Ivana Blatného a jeho vlastní básně, čerpá inspiraci z mluveného slova, jako z nástroje pro sdílení emocí a připomínání obrazů. Tvůrčí kruh tvoří tři složky - slovo - hudba - pohyb - a jejich vzájemná inspirace a interakce. Dílo je odkázáno Blatnému (1919-1990), který emigroval do Anglie v roce 1948 a strávil zbytek života v psychiatrické léčebně. Do rodné země už se nikdy nevrátil.
"Umění není žádný doplněk života, nejsou to poznámky na jeho okraj. Obejde se bez starosti o svou úlohu. Je prostě zde, skutečnost rovnocenná životu, nepochopitelné jako on, obklopené stejnými temnotami, a přináší nám okamžiky uvolnění i tehdy, když se nesnaží v bezbřehém moři tmy a nevysvětlitelnosti rozsvěcovat světla tzv. jistot." IB

JAN
Naše historie je plná násilí a odporu proti útlaku. Je možné se na útlak dívat i jinak? Mnohokrát je totiž možné spatřit násilí, útlak a vzdor v naší tváři, na našem těle, v našich úmyslech a ne pouze jako vnější faktor krutého režimu nebo okupující moci. Zkusme nalézt tancem způsob jak mít rád bez odporu a averzí. Tělesný pohyb bez potlačování a útlaku. Choreografie je věnována památce Jana Palacha.
"Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí." JP

 Trailer - Jan

Vstupenky: £10.00
Online rezervace
Akce na stránkách místa konání
Martin Dvořák: BLATNÝ (ProART Company)