Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Cena Susanny Roth - výzva k účasti na 5. ročníku soutěže

Česká centra (dále „ČC“) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně (dále „ČLC“), vyhlašují 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth (dále jen „soutěž“) určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let*, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy (beletrie). Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu cca 10 normostran z knihy vydané v období od listopadu 2017 do liástopadu 2018 v ČR. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.

*Předchozí vítězové jsou ze soutěže vyloučeni.

Text k překladu

Letošní porota ČC a ČLC vybrala knihu Anny Cimy Probudím se na Šibuji (nakl. Paseka, 2018). Soutěžním textem k překladu jsou kapitoly 16-19 z třetí části knihy (str. 83-95) o rozsahu cca 12 normostran.

Anna Cima se narodila v roce 1991 v Praze, vystudovala obor japonská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti žije v Japonsku, kde se zabývá studiem poválečné japonské literatury. Kromě psaní se věnuje kresbě a hudbě. Román Probudím se na Šibuji je její prvotina.

Text si můžete stáhnout zde:


Cena:
Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

Zadání a podmínky účasti
Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Anny Cimy Probudím se na Šibuji (část třetí, kapitoly 16-19, str. 83-95), profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu. Vše zašle v elektronické podobě nejpozději 31. března 2019 na e-mailovou adresu clarkova@czechcentre.org.uk. Více informací nejdete v podmínkách soutěže.

Soutěž je určena pro mladé překladatele do 40ti let.
Předchozí vítězové jsou ze soutěže vyloučeni.

Termíny
Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2019
Zveřejnění výsledků: do 15. května 2019
Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto/podzim 2019

Kontaktní osoby:
Anna Hrabáčková, Česká centra, E: hrabackova@czech.cz
Jan Zikmund, České literární centrum E: jan.zikmund@czechlit.cz


PLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY:
PODMÍNKY SOUTĚŽE: