Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Cena Susanny Roth - výzva na rok 2018

Česká centra (ČC) a České literární centrum (ČLC) vyhlašují 5. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé překladatele Cena Susanny Roth, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let*, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy (beletrie). Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu cca 10 normostran z knihy vydané v letech 2016–2017 v ČR. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.

*Předchozí vítězové jsou ze soutěže vyloučeni.

Text k překladu
Letošní jury ČC a ČLC vybrala knihu Karla Veselého Bomba★Funk  (nakl. BiggBoss, 2017).

Text si můžete stáhnout zde:

 


Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

Zadání a podmínky účasti
Soutěžící odevzdá svůj překlad textu z knihy Karla Veselého Bomba★Funk  (kapitola 6, str. 104-118), profesní životopisv podobě medailonku a aktuální fotografii. Vše zašle v elektronické podobě nejpozději 31. března 2018 na e-mailovou adresu clarkova@czechcentre.org.uk.  
Soutěž je určena pro mladé překladatele do 40ti let.
Předchozí vítězové jsou ze soutěže vyloučeni.

Plné aktuální znění podmínek soutěže si můžete stáhnout zde:

 


Termíny

  • Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2018
  • Zveřejnění výsledků: do 15. května 2018
  • Pobyt oceněných překladatelů v ČR:  léto/podzim 2018


Kontaktní osoby
Anna Hrabáčková
, Programové oddělení ČC, hrabackova@czech.cz
Jack Coling, České literární centrum, coling@litcentrum.cz

  

Ilustrační obrázek - © BiggBoss / Ilustrace © Jiří Franta a David Böhm.