Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince - CCE

Studujete češtinu? Chtěli byste zjistit, na jaké jste úrovni? Prověřte si své znalosti pomocí Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince - CCE, která ověří vaše dovednosti v poslechu, čtení, psaní, mluvení a gramatice (pouze pro nejvyšší úrovně B2, C1) a je k dispozici v pěti úrovních: A1, A2, B1, B2 a C1.

Úspěšné složení přibližně tříhodinové zkoušky potvrdí vaši úroveň znalostí a získáte certifikát Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze společně se bodovým hodnocením pro každou zkoušenou kategorii. 

Jestliže si nejste jisti, která úroveň by pro vás byla nejvhodnější, vyzkoušejte si test na www.ujop.cuni.cz nebo nás kontaktujte.

Certifikovaná zkouška českého jazyka pro rok 2017

Kdy:
10. a 11. června 2017
Termín pro podání žádostí: 8. května 017

Kde:
České centrum v Londýně
116 Long Acre
London WC2E 9PA

Cena:
- pro současné studenty kurzů českého jazyka společnosti Czechtrans: 130 £
- pro externí kandidáty: 160 £

Přihlášky a další informace
Další informace: http://czechtrans.wixsite.com/czechlanguagecourses/czech-language-certificate-exam

K získání dalších informací prosím kontaktujte Renatu Clark
E-mail: clarkova@czechcentre.org.uk, Tel.: +44(0) 207 759 00 72

Online přihlášky https://ujop.cuni.cz/en/exams/form/80-czech-language-certificate-exam-cce-czech-centre-london