Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Dějiny světla Jana Němce na Překladatelském pitchi Evropské noci literatury 2015

4. ČERVNA 2015, 19:00, FREE WORD CENTRE, LONDÝN. Osm skvělých knih současných evropských autorů, které zatím nebyly přeloženy do angličtiny, bude představeno obecenstvu a odborné porotě sestavené z Maxe Portera (Granta Books), Kerry Glencorse (Susanna Lea Associates) a Stefana Toblera (And Other Stories Publishing). Prezentace každé knihy v časovém limitu tří minut, doplněná přednesem úryvků z knih v podání herců, bude bleskovou výpravou za dosud neobjevenými evropskými literárními klenoty a originálním pokusem o zviditelnění méně známých "literatur" britským profesionálům. Soutěžit budou i Dějiny světla českého spisovatele Jana Němce v překladu Melvyna Clarkea.

4. června 2015, 19:00 hod
Free Word Centre, 6 Farringdon Road, Londýn EC1R 3GA

Vstupné:
£5 (sleva £3)
Rezervace: www.freewordcentre.com, 020 7324 2570
Online booking

Představované knihy: Jan Němec: Dějiny světla (History of Light) (Česká republika) - překlad Melvyn Clarke, Vonne von der Meer: Take 7 (Nizozemí) - překlad Laura Vroomen, Pierre Autin-Grenier: That´s Just How (Francie) - překlad Andrea Reece, Jan Van Loy: Scraps (Flandry) -  překlad Anna Asbury, Vladimir Zarev: Ruin (Bulharsko) - překlad Angela Rodel, Krisztina Tóth: Pixel (Maďarsko) - překlad Owen Good, Verena Rossbacher: Small Talk and Slaughter (Německo) - překlad Anne Posten a Jesper Wung-Sung: Proper Fractions (Dánsko) - překlad Lindy Falk van Rooyen. Moderátorem bude Chris Gribble (Writers Centre Norwich).

Cílem překladatelského Pitche ELN je podpora a propagace evropských autorů, jejichž kniha zatím nebyla vydána v angličtině, a zároveň poskytnutí platformy pro setkání začínajících překladatelů s veřejností. Vítězný překladatel získá podporu od Free Word a anglické pobočky PEN, což zahrnuje grant PENu v hodnotě £250 na překlad ukázky z knihy a zveřejnění rozhovoru online.

MELVYN CLARKE
Narozen v roce 1956, Melvyn Clarke je absolventem Školy slovanských a východoevropských studií, kde tři roky studoval český a slovenský jazyk a literaturu pod vedením Davida Shorta, Roberta Pynsenta a Karla Brušáka; a rovněž středoevropskou historii. Navštěvoval také Lancaster University, kde studoval český jazyk, historii a literaturu s Danou Kňourkovou, Igorem Hájkem a Sirem Cecilem Parrottem. Od doby, co se v roce 1990 přistěhoval do Prahy, přeložil širokou škálu českých a slovenských textů, zahrnujících beletrii, právnickou, komerční, marketingovou, žurnalistickou, reklamní a turistickou literaturu.
Kontrolu jeho práce provádí jeho česká partnerka Hana Jirkalová, se kterou přeložil dětskou encyklopedii Kdo první vynalezl, objevil, vyrobil? od Kennetha Irelanda.
Nedávno publikované překlady do angličtiny zahrnují: O popisu (On description), Alice Jedličková - o narratologii, Vánoční svátky o století zpátky (Christmas in Bohemia) od Kamily Skopové a dětský příběh Dům za mlhou (The House Beyond The Mist) od Ester Staré, plus román Hrdý Budžes (B. Proudew) od Ireny Douskové a bezpočet literárních výňatků pro Portál české literatury, kde pracoval jako anglický redaktor a překladatel.
Od r. 1999 provozuje a moderuje velmi aktivní online překladatelské diskuzní fórum Czechlist.

DĚJINY SVĚTLA
Tato novela o slavném českém fotografovi Františkovi Drtikolovi učarovává svým poetickým způsobem vyjadřování a archaickým jazykem. Svým způsobem je tento životopisný román skutečně “historií” světla, kterého bylo nedostatek ve stříbrných dolech jeho rodné Příbrami, ale později osvětluje ornamentální charakter neuvěřitelně zajímavého a bouřlivého “secesního” období. Na konci je toto světlo v jádru duchovních cvičení prováděných Drtikolem. Jan Němec má schopnost toto vše zahrnout v sofistikovaný a přece hravý styl. Román nikdy neztrácí své tempo a je těžké jej odložit dokonce i po 400 stranách. Autorovy pozoruhodné jazykové a stylistické schopnosti se ukazují velmi jasně, jelikož  příběh je vyprávěný nezvykle v druhé osobě jednotného čísla z jedinečných důvodů, které se stanou zřejmé až ke konci v ironické zápletce. Toto funguje neobyčejně dobře v angličtině.
Je to životopisný román kombinující představení neobyčejné osobnosti se zobrazením jeho života jako série výjimečných událostí vždy vedoucích k vyšším vjemům. Drtikol je mimořádná postava, která bude fascinovat anglicky mluvící svět.

JAN NĚMEC
Narozen v roce 1981, básník a autor prózy, který napsal tři knihy: básnickou sbírku První život/First Life, soubor povídek Hra pro čtyři ruce/Game for Four Hands (nominovanou na cenu Jiřího Ortena) a nyní Dějiny světla/History of light (Cena Česká kniha 2014 a Cena Evropské Unie za literaturu 2014, v užší nominaci na Cenu Magnesia Litera v kategorii prózy a Cenu Josefa Škvoreckého 2014). Vystudoval religionistiku a sociologii na Masarykově univerzitě v Brně a také studoval divadelní dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění. Pracuje jako redaktor v nakladatelství Host, rovněž  přispívá do týdeníku Respekt a pracuje jako dramaturg  pro televizní kanál ČT Art.
Melvyn Clarke Dějiny světla
Jan Němec

Recenze:

“Jsem si jistý, že román Jana Němce Dějiny světla nemá v současné české literatuře konkurenci. A dovolím si dokonce tvrdit, že je to maják, který česká literatura postrádala po dlouhou dobu.”
Jiří Kratochvíl, spisovatel, ČT Art

“Tajemství, úspěch a samota - z takových ingrediencí lze uvařit výživnou literární porci. Spisovatel Jan Němec si za hrdinu knihy Dějiny světla zvolil fotografa Františka Drtikola. A napsal jeden z nejlepších českých románů loňského roku.“
“Velký osud si žádá rozmáchlé gesto - a Jan Němec jej ve svém románu o Františku Drtikolovi byl schopen učinit v potřebné šíři. O hornické Příbrami píše, jako by měl v rukou pneumatické kladivo. O juvenilních láskách mladého fotografa, jako by byl právě poprvé zamilován. A o povaze světla, o této substanci pro fotografa tak zásadní, s úžasem, jaký musel Röntgen zakoušet při objevu paprsků X.”
“Titul sám o sobě odhaluje jeho ambici – pokud píšete Dějiny světla, musíte očekávat reakce od čtenářů a kritiků srovnávající výsledek se závažností zvoleného úkolu. Němec uspěl, je čtivý a důkladný, duchovní a společenský.”
Aleš Palán, Hospodářské noviny

“Čtu tento román jako projev ve světě velmi produktivního žánru, který ale v české literatuře víceméně absentuje, tedy životopisného románu, jenž kombinuje prezentaci faktů o životě určité osobnosti s její mytologizací, se snahou vykreslit hrdinův životní běh jako sled pozoruhodných a mimořádných událostí mířících k vyšší kvalitě.”
“Autor prokazuje schopnost poctivého studia pramenů i nadstandardní jazykovou a stylistickou dovednost. Jeho adresátem je pak čtenář “opravdických příběhů”.
“Němcovi se podařilo pravidlům tohoto žánru bravurně dostát. A v tomto slova smyslu byly Dějiny světla čtenářským zážitkem i pro mne.”
Pavel Janoušek
, Host (literární měsíčník)


Součást Evropské noci literatury VII, 13. května – 9. června 2015, www.europeanliteraturenight.co.uk
Evropská noc literatury (ELN) je každoroční literární přehlídkou, která do Velké Británie přivání nejlepší autory z celého Evropy. 7. ročník ELN 2015 zahrnuje mnoho akcí, včetně čtyř akcí v Britské knihovně a překladatelský pitch ve Free Word Centre.

Organizátorem Překladatelského pitche je České centrum v Londýně ve spolupráci s anglickou pobočkou PEN, Free Word, Britskou asociací překladatelů (Translators Association) a Sítí pro začínající překladatele  (the Emerging Translators Network), s další podporou od Ballassi Institute, Maďarského kulturního centra, Bulharského kulturního institutu, Českého centra, ambsády Dánska, Dánské umělecké nadace, Flanders House, Institut francais, Goethe Institute a ambasády Nizozemí.


Organisers

Translation Association
Emerging Translators Network

 

Supporters