Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Fata Morgána - Píseň Pavla Haase

Resonus Classics představuje tuto významnou novou nahrávku vokálních děl od českého skladatele Pavla Haase, který působil na počátku dvacátého století. Představuje čtyři písňové cykly, které Haas zkomponoval v různých fázích svého života. Toto podmanivé album také obsahuje světovou premiéru nahrávky Fata Morgána, op. 6 - Haasovo první významné dílo složené po studiích u Leoše Janáčka v roce 1922.

Pianistka Lada Valešová se spojila s řadou výjimečných zpěváků a také s uznávaným Navarra Kvartetem v živém portrétu tohoto opomíjeného skladatele. Album vychází na CD a v digitálních formátech od MP3 až po 24bitovou master verzi ve studiové kvalitě s 28-mi stránkovým barevným bookletem, který je k dispozici také ve formátu PDF.

http://www.resonusclassics.com

---Fata Morgana
Song by Pavel Haas
(1899–1944)

Sedm písní v lidovém tónu, Op. 18 (1940)

Fata Morgana, Op. 6 (1923)
Rabíndranáth Thákur, Zahradník

Čínské písně, Op. 4 (1921)

Čtyři písně na slova čínské poezie (1944)

Nicky Spence tenor
James Platt bas
Anita Watson soprán
Anna Starushkevych mezzo soprano
Navarra Quartet
Lada Valešová
klavír a umělecké vedení

---

"Poprvé jsem se setkala s hudbou Pavla Haase, když jsem studovala vztahy mezi českými skladateli a jejich studenty. Tato linie výzkumu mne vedla od Leoše Janáčka k Pavlu Haasovi, jednomu z jeho nejvýznamnějších a nejoriginálnějších studentů.

Haasova hudba mě uchvátila od prvního okamžiku: Byl to vzrušující objev a nádherná výzva. Unikátní splynutí moravských folklorních vlivů, jazzu a filmové hudby jeho doby (jeho bratr Hugo Haas byl jedním z nejpopulárnějších herců v předválečném Československu), s ozvěnami zpěvů ze synagógy, které slýchal jako dítě při návštěvách svého strýce, aktivního člena židovské komunity, stejně jako s Haasovou spletitou prací s harmonickými a rytmickými schématy, a s formativním vlivem jeho učitele kompozice Janáčka: všechny tyto faktory se spojily ve velmi originálním hudebním jazyku velké soudržnosti, hloubky a vtipu. Zatímco Haasova hudba zachycuje ducha jeho doby, její kořeny sahají hluboko do české hudební tradice, kde rezonuje starověký Svatováclavský chorál, dodávající odvahu českému národu v těžkých dobách.

Můj zájem mě dále vedl k Haasově dceři Olze Haasové-Smrčkové. Setkání s touto pozoruhodnou dámou, nejbližší žijící příbuznou skladatele, poskytlo další impuls a inspiraci pro mou práci. Její vtip a energie, bez ohledu na její pokročilý věk a křehké zdraví, její vnitřní oheň a vnitřní síla mě nutilo zamyslet se nad tím, jaký byl asi její otec. Je to nevýslovná tragédie, že jeho život byl tak krutě ukončen předčasně, a člověk si může jen představovat, jaká další mistrovská díla mohl Pavel Haas složit. Naštěstí máme hudbu, kterou nám zanechal, která za něj promlouvá.

Ambicí tohoto alba jsou dvě věci: sdílet nádherné písňové cykly Pavla Haase, a poprvé představit kouzlo jeho Fata Morgány širšímu publiku, ale také inspirovat ostatní k tomu, aby vyhledávali jeho hudbu, studovali ji, a učinili ji pravidelnou součástí repertoáru při nahrávaní i na koncertních pódiích. Dědictví Pavla Hlase si zaslouží to, a mnohem víc."

Lada Valešová.