Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Namalujme Olympiadu! v Islington Reels (film)

10. ČERVNA 2012, PLATFORM, HORNSEY ROAD BATHS, LONDON N7 6QT. 10. června proběhne v Londýně britská premiéra animovaného filmu Namalujme Olympiadu!, který vytvořily děti z londýnské čtvrti Islington. Film oslavující OH 2012 produkuje Česká škola bez hranic v Londýně ve spolupráci s Českým centrem Londýn. Film bude promítán v rámci Islington Reels jako součást festivalu Holloway Arts Festival 2012. Projekce je spojena s prezentací užitých animačních technik a ilustrací a olympijské historie. Časy promítání: 14.00, 15.00 a 16.00. Vstupné: £2

Časy promítání: 14.00, 15.00 a 16.00

Vstupné: £2

K příležitosti LOH 2012 a české kulturní sezóny Českého centra Londýn Czech Open 2012 připravila Česká škola bez hranic v Londýně desetiminutový animovaný film využívající podklady ztvárněné 140 dětmi z Londýnské čtvrti Islington a z České školy bez hranic. Děti ve věku 3-13 let, které se projektu účastnily, vytvořily pod vedením Zuzany Jungmanové z České školy bez hranic podklad pro film během více než 50 workshopů mezi lednem a březnem 2012.
Film je tématicky inspirován antickými legendami a příběhy olympijských atletů, které byly vypodobeny na antických řeckých vázách. Příběh nám představí pět zvířátek žijících poblíž Britského muzea v Londýně, která se rozhodla vytvořit si vlastní Olympijské hry, aby tak pomohla splnit sen malé holčičce, která nemůže navštívit skutečnou Olympiádu.

Více informací a rezervace na: http://www.hollowayartsfestival.co.uk/?location_id=1224&item=385

Součást festivalu Holloway Arts Festival, Islington Reels Gala Screening.