Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Vladimír Opěla obdrží za práci pro Národní filmový archiv cenu FOCAL International Award

23. DUBNA 2014 - Cena FOCAL International Award za celoživotní přínos pro Národní filmový archiv bude Vladimíru Opělovi udělena na slavnostním ceremoniálu 30. dubna v hotelu Lancester London. Stejná organizace letos nominovala na jednu z cen také slovenského režiséra žijícího v Praze Adama Olhu za jeho dokument Nový život rodinného alba.

Vladimír Opěla je výrazná osobnost českého filmového archivnictví.
Původně absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Filozofickou fakultu, kde studoval dějiny umění. Po vojně pracoval ve Strakonicích jako učitel fyziky a chemie. V roce 1964 mu byla nabídnuta práce v tehdy vznikajícím technickém oddělení Filmového archivu, ale nebylo mu povoleno odejít ze školství.
Druhou příležitost dostal v roce 1965, kdy nastoupil do Filmového archivu ČSFÚ jako praktikant. Později se stal vedoucím technického oddělení. Navrhl projekt generální inventarizace sbírek a filmy se poprvé začaly kontrolovat, katalogizovat a zabezpečovat.
V roce 1992 byl ministrem kultury jmenován ředitelem Národního filmového archivu. V roce 2008 mu byla ministrem vnitra udělena medaile Za zásluhy o české archivnictví. Velmi aktivně spolupracuje s organizací FIAF (Mezinárodní federace filmových archivů), dříve jako člen katalogizační komise, později jako člen řídícího výboru a viceprezident. 

O ceně FOCAL International
FOCAL International (The Federation of Commercial Audiovisual Libraries International) je nezisková organizace založena v roce 1985 a ve svém odvětví působí napříč mezinárodním prostředím, kde sdružuje více než 300 organizací a jednotlivců.

Cílem organizace je usnadnit využívání mediálních a audiovizuálních knihoven, podporovat organizace v jejich profesní činnosti a jednotlivce ve výzkumech, které se týkají autorských práv a licencí, problematiky užití záběrů či dalšího přínosu v oblasti mediálního průmyslu.

Cena FOCAL International je udělována celkem v 17 kategoriích. Ceremoniál letošního ročníku se bude konat 30. dubna v hotelu Lancaster London. Ceny vstupenek se pohybují od 90 liber výše a zahrnují tříchodovou večeři, nápoje a vstup na závěrečný večírek. Vstupenky je možné objednat na www.focalint.org/focal-international-awards.

www.focalint.org