Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Výzva pro české umělce a kurátory - rezidence v Delfina Foundation

Nadace Delfina (Delfina Foundation) (ND) je nezávislá nezisková organizace, která ve spolupráci se svými zahraničními partnery zajišťuje umělecké rezidence a akce pro veřejnost, jako jsou workshopy nebo výstavy – obojí v rámci Velké Británie i v zahraničí – a podporuje tak rozvoj uměleckých talentů a uměleckou výměnu. V spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem ČR a Českého centra Londýn nabízí Nadace Delfina šestitýdenní rezidenci pro umělce nebo kurátora s českým občanstvím, který žije a pracuje v České republice. Rezidence potrvá od 8. ledna do 18. února 2018.

Sběratelství jako praxe

Od roku 2014 definují rezidence v DF tématické programy. Během každého takového programu DF vyvíjí a podporuje uměleckou a občanskou diskusi pomocí veřejných seminářů, promítání, performance a jiných akcí. DF také pořádá neveřejné akce pro předem pečlivě vybrané publikum.

Sběrateství jako praxe odráží letošní program DF spojující umělce, sběratele a instituce, kteří na mezinárodním poli konceptuálně i prakticky šíří představu o sběratelství ve smyslu estetickém, etickém, konzervačním, ochranářském a vzdělávacím. Pomocí rezidencí, akcí a nových zakázek představuje tento program otázky filozofie, psychologie a politiky sběratelství.

DF je první, kdo nabízí společné rezidenční pobyty umělcům a sběratelům, aby tak mohli poznávat společné postupy a obavy a potenciál podobných praktik v širším smyslu.

V minulém roce byly mezi partnery DF instituce jako Tate, the Victoria and Albert Museum, Autograph ABP a the Horniman Museum & Gardens.

Více informací o tomto programu najdete na www.delfinafoundation.com.
DF doporučuje zájemcům, aby se seznámili s prací účastníků rezidenčních pobytů z minulých let a udělali si představu, jak dalece se tímto tématem zabývali.

VYBRANÉMU UCHAZEČI BUDE POSKYTNUTA:

 • Šestitýdenní rezidence v Londýně, jedna zpáteční letenka (v economy třídě) a finanční prostředky na jídlo (stravné) a materiál potřebný k tvorbě
 • Jednolůžkový pokoj v budově Nadace se společným vybavením (prádelna, kuchyně a jídelna)
 • Příležitost zapojit se na akcích pořádaných Nadací i v rámci vlastního volného času do umělecké scény ve Velké Británii
 • Možnost podílet se na připravených skupinových aktivitách a návštěvách kulturních organizací ve Velké Británii

POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

 • Občan České republiky, který aktuálně žije a tvoří v České republice;
 • Uchazeč, který hledá příležitosti pro rozvoj praktických dovedností a nápadů pro kurátorskou práci
 • Uchazeč je schopen formulovat a popsat přínosy pobytu v Londýně, zkušenosti získané v souvislosti s rezidencí a jejich dopad na svůj další profesní rozvoj
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI:

Žadatel předloží:

 • Vyplněnou žádost v angličtině
 • Životopis s podrobným popisem projektů, výstav, workshopů a rezidencí z poslední doby
 • Ukázku psaného projevu (esej, umělecký profil, novinový článek atd.)
 • Alespoň 8 fotografií ve vysoké kvalitě s realizovanými projekty nebo výstavami. Fotografie se mohou týkat rovněž uvažovaných, ale nerealizovaných projektů.
 • Kontaktní údaje jednoho garanta.

Prosím předkládejte pouze elektronické verze výše uvedených dokumentů. Adresa pro příjem žádostí: opencall@delfinafoundation.com

Termín pro podání žádostí je: 10. LISTOPADU 2017 19.00 SEČ

Uchazeči budou následně pozváni na panelovou diskuzi, která se bude konat v polovině listopadu 2017.

Žádost ke stažení