Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Překladatelská soutěž Cena Susanny Roth má svého vítěze

S radostí oznamujeme, že vítězem překladatelské soutěže Susanny Roth se stal JAMES MORGAN. Soutěž je organizována Českým centrem v Londýně ve spolupráci s Českým literárním centrem. Porota zároveň udělila zvláštní uznání REBECCE WARD. V rámci pátého ročníku se soutěž zaměřila na mladé překladatele do 40 let s trvalým pobytem ve Velké Británii, kteří ještě nevydali kompletní literární dílo. Uchazeči měli přeložit do angličtiny úryvek z knihy Anny Cimy Probudím se na Šibuji.

 

VÍTĚZ:

James Morgan studuje moderní jazyky (ruštinu a češtinu) na Univerzitě v Oxfordu. V roce 2012 získal druhé místo v celonárodní soutěži  psaní esejů v ruštině a minulý rok obdržel zvláštní uznání v překladatelské soutěži Cena Susanny Roth. Ve volném čase se věnuje sportu, obzvláště squashi a tenisu. Důležitá je pro něj také hudba, hraje na trubku a bicí nástroje. V minulých letech pravidelně spolupracoval  s Dynamic Autism Group, kde učil hrát na hudební nástroje děti postižené autismem.
POROTA

Dr. James Partridge, předseda poroty:
Dr. James Partridge se na poli slovanských jazyků a literatury pohybuje bezmála 30 let. Český jazyk začal studovat v rámci  bakalářského studia ruštiny na Univerzitě v Birminghamu,  v rámci magisterského studia na Oxfordské univerzitě se pak věnoval českému jazyku a literatuře. Jeho specifický  zájem o českou poezii nakonec vyústil v doktorskou práci zasvěcenou Vladimíru Holanovi. Patnáct let dělil svůj čas mezi životem v Oxfordu a v Praze. Tam se nakonec se svou ženou v roce 2011 usadil a pět let zde působil jako překladatel na volné noze a učitel angličtiny. V roce 2016 přesídlil zpět do Oxfordu, kde na Oxforské univerzitě přednáší o české a slovenské literatuře. V současnosti pracuje na knize o Vladimíru Holanovi a pokračuje ve svém výzkumu na poli české středověké literatury.

Julia Sutton-Mattocks, porotce
Julia Sutton-Mattocks, držitelka překladatelské ceny Susanny Roth za rok 2017, letos dokončuje doktorské studium na univerzitách v Bristolu a Exeteru. Zabývá se vyobrazením medicíny v meziválečné české a ruské literatuře a filmu. Julia vyučovala anglicko-ruský překlad na University of Bristol a Queen Mary, University of London. Pokud se zrovna nevěnuje bádání, tráví každou volnou chvíli sborovým zpěvem.

Odůvodnění poroty:

James Morgan:
 „Tento překlad nabídl skutečně skvělé čtení. Překladatel v něm jasně prokázal vynikající porozumění výchozího českého textu, i eleganci anglicky psaného projevu v angličtině, nápaditého a plného idiomů. Ze všech soutěžních příspěvků podle poroty právě tento překlad nejlépe vystihl styl a  tempo výchozího textu.

Rebecca Ward: „Tento překlad ukázal skvělé porozumění výchozího textu, přičemž angličtina byla jasná a idiomatická. Vítězství mu uniklo jen o fous. Tento příspěvek byla opravdu radost číst, porotci se proto rozhodli tomuto překladu udělit  zvláštní uznání.


Překladatelská soutěž Susanny Roth
 je organizována Českými centry v různých jazycích v řadě evropských zemí. Vítězové národních soutěží budou pozváni k návštěvě České republiky, kde se zúčastní semináře se zaměřením na česká studia.