Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Chemie lásky: Interview s Dr Michaelem Londesboroughem

Jak lidské tělo ovlivňuje prožívání lásky a naopak jaký dopad má láska na tělo? Nick Mastrini vyzpovídal vědce Michaela Londesborougha, jehož přednáška Chemie lásky se uskuteční 16.2. v The Book Club v Londýně.

Dokázal byste definovat lásku jednou větou?
Úžasný biochemický mechanismus, kterým genetický kód života a molekulární spletitost DNA poráží druhý zákon termodynamiky (který mluví o tom, že všechny komplexní a uspořádané věci se ve vesmíru rozpadají na kousky a mění v chaos).

Řekl byste, že se dá láska vysvětlit čistě vědecky nebo je na to příliš abstraktním pojmem?
Všechno je jasnější očima vědy a jenom vědecká vysvětlení nakonec opravdu obstojí. Láska je dílo hormonů, neurotransmiterů, a různých tělesných orgánů včetně samozřejmě mozku, kterému je samo o sobě těžké porozumět. Já se pokusím vysvětlit lásku zejména z tohoto úhlu pohledu. Nicméně díla spisovatelů, básníků a skladatelů nám pomáhají pochopit tuto nadpozemskou emoci a i já využiji jejich estetickou hodnotu, abych podložil vědu lásky.

Jak mohou být Shakespearovy sonety spojovány s láskou z vědeckého pohledu?
Nechci tady moc prozrazovat, protože to bude hlavní téma mojí přednášky, ale...Pro mě je Shakespeare autor, který dokáže asi nejlépe slovy popsat pomocí svých příběhů různé podoby lásky, někdy surová a vzrušující, někdy zase jemná a romantická. Jsem přesvědčený, že jeho sonety často zvládají zachytit hodně z biochemie lásky, kterou známe dnes. Například v prvních 17 sonetech klade Shakespeare důraz na rozmnožování jako způsob uchování něčí krásy a mládí („Chceme mít potomstvo od všeho, co je krásné, aby květ krásy zde nikdy kvést nepřestal, nýbrž až dozraje, až opadne a zhasne, aby zas dědic nes památku jeho dál”), což odráží reálnou podobu lásky z pohledu chemie – a to prostředek předání genů z generace na generaci. Shakespeare také fakticky odlišuje lásku od touhy, stejně jako to dělá biochemie („Máj Lásky vydrží plát v každý čas,chlípnosti zima v podletí se sklání“). Věda i Shakespeare naznačují, že pocity jako je chtíč a touha mají povahu spíše dočasnou, zatímco opravdový láskyplný vztah je založen na zdaleka jiných principech.

Jestliže jsme každý geneticky unikátní, je možné že někdo se v životě zamiluje s vyšší pravděpodobností než někdo jiný?
Ano, myslím, že je to velmi pravděpodobné. Například části mozku, které kontrolují aspekty našeho charakteru jako loajalita, empatie a věrnost (všechny pro lásku velmi důležité), mají u každého jinou citlivost vůči hormonům a neurotransmiterům, které je aktivují.

Považujete lásku za cit, čin, nebo obojí?
Vnímám lásku jako mix pocitů a činů – jedná se v podstatě o vyspělou motivační strategii, která nás má donutit rozmnožit se a starat se o nové držitele našich genů. Když se na ni podíváme z jiného úhlu, láska je obecně velmi užitečná tím, že udržuje život zajímavý, vzrušující a mající smysl.

Jsme narozeni s přirozenou schopností cítit lásku nebo je to způsobeno spíše různými vlivy během dospívání?
Myslím si, že se jedná o kombinaci obou faktorů. Co rozproudí naše nadšení, touhu, empatii, obdiv, atd. je složitým mixem stimulů, z nichž jsou některé určené genteicky a jiné zase výsledkem výchovy a kultury.

---

Dr Michael Londesborough je nezávislý vědec, pracující v Institutu anorganické chemie Akademie věd ČR v Praze. V rámci svého výzkumu se zabývá borony – skupinou anorganických částic složených z boronu a hydrogenu. Michael je také autorem a spoluautorem 40 originálních vědeckých studií, držitelem národního patentu a podílel se také na dvou publikacích o moderní boronové chemii. Znám je také jako autor a moderátor českého televizního pořadu o vědě, který vyhrál cenu za Nejlepší vzdělávací pořad na 45. ročníku festivalu TECHFILM 2008. Michael se také podílí na různých projektech, jejichž cílem je popularizace vědy a vzdělávání mladých lidí, za což získal četná ocenění.


Chemie lásky s Dr Michaelem Londesboroughem
Úterý 16. února 2016
7:30 – 21:00 (dveře otevřeny od 19:00)
The Book Club, 100 Leonard Street, London, EC2A 4RH
Vstupné: £4 předem, £6 na místě + £0.60 poplatek
Book online
Facebook event