Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2015

17. LISTOPADU 2014 - Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují mezinárodní soutěž pro mladé překladatele do 40 let s trvalým pobytem ve Velké Británii, kteří jěště nepublikovali ucelenou literární práci. Soutěž je pojmenována po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Uchazeči přeloží do angličtiny úryvek z knihy Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy, životopisného románu o  „nepolapitelném převaděči“ Josefu Hasilovi (Labyrint, 2013) a zašlou překlad spolu se svým krátkým životopisem Renatě Clarkové z Českého centra v Londýně na clarkova@czechcentre.org.uk ve formátu pdf do 17:00 hodin dne 31. ledna 2015.

Překladatelskou soutěž Suzanny Roth pořádají Česká centra v mnoha evropkých zemích i jazycích. V každé účastnické zemi bude oceněn jeden uchazeč, a to do 31. března 2015. Vítězové budou pozváni na návštěvu ČR v červenci 2015 spojenou s účastí na bohemistickém seminář a budou participovat na překladatelské dílně v jeho rámci.

Pokud se chcete do soutěže přihlásit, prosím vyžádejte si text na e-mailu staff@czechcentre.org.uk