Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Cena English PEN za překlad z češtiny

English PEN, dobročinná organizace věnující se literatuře a svobodě projevu, vybrala anglický překlad knihy Jáchyma Topola „Noční práce“ jako jednoho z vítězů překladatelského grantu English PEN 2013. Román přeložil Marek Tomin. Gratulujeme!

Článek najdete zde

Jáchym Topol: Noční práce (2001)

Třetí román Jáchyma Topola (autora románů Sestra a Anděl) evokuje v příběhu dětí přízračný svět české vesnice sklonku šedesátých let, je ovšem zejména nadčasovým románem archetypálním - zobrazením různých podob zla (společenského i osobního) a hledáním cesty k naději. Strhující jazyk vyprávění, oproti předchozím dvěma Topolovým románům lexikálně bohatší, zvrstvenější, hutnější i básnivější, vtahuje čtenáře do napínavého děje s tajemstvím. Topolova Noční práce patří bezpochyby k nejpozoruhodnějším dílům současné české literatury