Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Otevřená výzva Českých center

Česká centra ve spolupráci s Plzeň 2015 EHMK vypisují otevřenou výzvu pro umělecké manažery, kreativní producenty, kurátory a umělce pro účast na programu LAB for FUTURE na podporu vzniku, rozvoje a prezentace mezinárodních kulturních projektů s účastí českých umělců v teritoriích, kde působí Česká centra.

Termín: 15.9. 2013 – 30.6. 2014
Žánr: jakýkoliv žánr bez omezení

Přihlášky obsahující popis projektu, CV a motivační dopis zasílejte do 21. července 2013 na adresu: Lukáš Matásek, matasek@czech.cz.

Účastníky vybere odborná porota do 2. srpna 2013

Cíl programu

Poskytnout zázemí, know-how, kontakty a coaching čtyřem kreativním producentům a kurátorům, a tím podpořit vznik, rozvoj, případně realizaci mezinárodních kulturních projektů. Roční podpůrný program Českých center pro absolventy uměleckých škol, kteří budou pracovat na svých projektech, zaměřených na představení české kreativní scény v zahraničí a zároveň budou mít možnost pomáhat s vybraným projektem Českých center. Česká centra v rámci tohoto programu neposkytují finanční prostředky na realizaci projektů.

Podmínky účasti v programu

- Uchazeč musí být absolventem vysokoškolského studia uměleckého zaměření či arts management nebo s alespoň tříletou zkušeností s produkcí kulturních projektů
- výběr uchazečů proběhne na základě předloženého projektu zaměřeného na představení současné české tvůrčí a umělecké scény v zahraničí v teritoriích, kde působí Česká centra
- výsledkem ročního programu nemusí být konání samotného projektu, ale jakýkoliv výsledný produkt směřující k realizaci projektu (podaný grant, mediální výstup aj.)
- výsledek roční práce může být prezentován v prostorách Českého centra Praha (po dohodě i mimo);
- účastník programu bude uvádět Česká centra jako partnera projektu
- kromě práce na vlastním projektu se účastníci programu zaváží během doby programu zdarma spolupracovat na jednom, jimi vybraném projektu Českých center.

Co poskytuje organizátor programu
- zázemí kanceláře v Českém centru Praha
- telefon (s měsíčním limitem)
- pracovní stůl, PC, tiskárnu, kopírku, připojení k internetu
- místo k setkávání (open space)
- možnost prezentovat projekt/vývoj projektu v prostorách ČCP
- know-how formou konzultací se zaměstnanci Českých center
- coaching projektů a podporu osobního růstu účastníků programu
- možnost účastnit se všech diskusí, kulatých stolů, přednášek na půdě ČCP
- 50% slevu na moduly vzdělávacího programu Arts Management spolupořádaný společností Plzeň 2015 o.p.s.
- po úspěšném skončení programu doporučující dopis/certifikát o absolvování programu

Kritéria výběru účastníků programu
- Osobní kvality tj. jazykové vybavení, dosažené vzdělání a zkušenost s pořádáním mezinárodních projektů
- odůvodnění potřebnosti účasti v programu
- kvalita projektu (mezinárodní kulturní projekty s účastí českých umělců v teritoriích kde působí Česká centra)
- rozsah a množství plánovaných výstupů projektu
- žánrová pestrost předložených projektů
- souhlas s podmínkami programu

Upřednostněny budou vysoce kvalitní projekty, při psaní projektů by měl být brán ohled na kritéria pro podporu projektů financovaných společností Plzeň 2015 EHMK (zde).