Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

PORADNÍ RADA ČESKÉHO CENTRA LONDÝN

Ve snaze posílit institucionální správu, programovou excelenci Českého centra a podpořit jeho dlouhodobou udržitelnost, jsme se rozhodli zřídit Poradní radu.

Cílem této rady je přispět k prezentaci špičkové programové nabídky v oblasti kultury, umění, vědy a inovací a kreativních činností, která podpoří vzájemné česko-britské vztahy a spolupráci.

Je mi ctí a potěšením, že Poradní radu tvoří přední české a britské osobnosti jak z oblastí kulturně-uměleckých, tak také z akademického a vědecko-výzkumného prostředí. Jednotliví členové rady zcela zásadně přispěli k rozvoji společnosti a svým zemím jsou zaslouženým přínosem. 

Jménem Českého centra jsem hrdý na to, že se rozhodli s námi spolupracovat.

Mgr. Přemysl Pela, MA
ředitel Českého centra Londýn

1. dubna 2020

 

ČLENOVÉ PORADNÍ RADY ČESKÉHO CENTRA LONDÝNJindřich Vybíral, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Jindřich Vybíral je rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze od února 2019. Před tím zde působil jako profesor a vedoucí katedry dějin umění. Téměř 10 let působil v pražské Národní galerii, mimo jiné jako vedoucí sbírky architektury. O architektuře 19. a 20. století vydal řadu studií a také knižní publikace. Věnuje se ale také metodologii umění a je členem redakčních rad českého časopisu Umění a britského Journal of Art Historiography.

Jonathan Watkins, ředitel galerie Ikon, Birmingham
Jonathan Watkins je ředitelem galerie Ikon od roku 1999. Dříve působil řadu let v Londýně jako kurátor galerie Serpentine (1995-97) a ředitel galerie Chisenhale (1990-95). Pracoval na mnoha kurátorských projektech, včetně Castello di Rivoli v Turíně a benátského bienále v Itálii a v galeriích Hayward a Tate v Londýně. O současném umění také píše do řady periodik. V roce 2013 byl časopisem Foreign Policy jmenován jedním ze 100 nejlepších světových myslitelů. 

Eva Zažímalová, prezidentka Akademie věd České republiky
Eva je prezidentkou Akademie věd České republiky. Od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. V letech 2007 až 2012 vedla tento institut jako jeho ředitelka. V roce 2013 byla na Univerzitě Karlově jmenována profesorkou anatomie a fyziologie rostlin. A byla také zvolena do Evropské akademie věd a umění. Věnuje se molekulárním mechanismům účinku rostlinných hormonů. Výsledky jejího výzkumu našly uplatnění v zemědělství.

Karel Och, umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech 
Karel Och je uměleckým ředitelem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech od roku 2010. Jako člen výběrové komise ale v KVIFF působil již od roku 2001. Je také členem Evropské filmové akademie. A od roku 2014 působí jako lektor poroty Benátských dnů a jako člen komise Nizozemského filmového fondu podporujícího rozvoj projektů v mezinárodním kontextu.

Matthew Stephenson, Předseda správní rady Photographers' Gallery v Londýně
Matthew Stephenson je nezávislý umělecký konzultant, specialista na 19. a 20. století a současné umění, se zvláštním zájmem o umění střední a východní Evropy. Je předsedou správní rady The Photographers Gallery, jediné veřejné instituce ve Velké Británii, která se věnuje výhradně fotografii. Pracoval také jako ředitel ruské pobočky aukční síně Christie's a jako mezinárodní ředitel galerie PACE v Londýně.

Lubomír Lízal, prezident Anglo-American College v Praze 
Lubomír je prezidentem Anglo-American College v Praze od roku 2018. Je českým ekonomem, který naposledy působil jako člen bankovní rady České národní banky. Působil ale také jako vedoucí výzkumný pracovník v Ekonomickém ústavu AV ČR a docent CERGE UK, přičemž obě instituce vedl i jako společný ředitel. Má více než dvacet let profesionálních a mezinárodně-obchodních zkušeností, včetně zkušeností z akdemického sektoru a to jak v České republice tak také v zahraničí.

Richard Drury, vedoucí kurátor Galerie středočeského kraje v Kutné hoře (GASK)
Richard Drury je výtvarný kritik a historik umění, kurátor moderního a současného umění, galerijní pracovník, překladatel, redaktor a vysokoškolský pedagog. Od svého příchodu do České republiky přeložil do angličtiny stovky odborných statí, textů k výstavám i k uměleckým sbírkám. Jako kurátor představil v zahraničí například díla Jiřího Koláře, Vladimíra Boudníka, Jiřího Anderle nebo Josefa Čapka.  Za novou koncepci stálé expozice GASK s názvem „Stavy mysli / Za obrazem“ (2014) získal v roce 2015 prestižní ocenění v národní soutěži Gloria musaealis jako Muzejní výstava roku.