Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Stáž v Českém centru Londýn

Další předpokládaný termín stáží v Českém centru Londýn je stanoven na podzim / zimu roku 2020. Vzhledem k současné situaci ohledně pandemie koronaviru se bude vycestování studentů a průběh stáže řídit platnými opatřeními vlád České republiky a Velké Británie. O případných změnách budeme informovat na našich webových stránkách.

Stáž v českém centru Londýn 

České centrum Londýn hledá stážisty, kteří by se stali silnou oporou našeho týmu od září 2020, a to na dobu tří až šesti měsíců (delší doba stáže je vítána).

Nabízíme studentskou stáž, která bude probíhat v prostorách naší kanceláře v centru Londýna a z části v dalších institucích, se kterými bude České centrum v daném období spolupracovat.
Stáž v Českém centrum Londýn je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mohou podstoupit stáž díky programu Erasmus a kteří mají jako hlavní studijní obor marketing, PR, Arts management, multimediální studia nebo filmovou/divadelní produkci.

Co očekáváme:

 • Zájem o kulturu a umění
 • Velmi dobrou znalost českého a anglického jazyka (v mluveném i psaném projevu)
 • Dobrá znalost práce na počítači
 • Spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost práce v týmu
 • Zkušenost s fotografováním, audiovizuálními technologiemi, grafickými programy nebo překlady je vítána

Co nabízíme:

 • Práce na zajímavých kulturních projektech
 • Kontakt s renomovanými i začínajícími kulturními organizacemi a umělci ve Velké Británii i České republice
 • Práce v přátelském týmu v centru Londýna

Úkoly:

 • Spolupráce na organizaci kulturních akcích
 • Asistence členům týmu s denní administrativou (aktualizace databáze, formulace textů atd.)
 • Překlady textů z angličtiny do češtiny

Při odpovídajících znalostech také:

 • Práce se sociálními médii
 • Spolupráce na produkci, PR a marketingové agendě Českého centra Londýn
 • Celková souhrnná příprava jednoho konkrétního projektu

Stáž v Českém centru Londýn je vzácnou možností proniknout do londýnské kulturní scény a nabýt nové praktické zkušenosti v oblasti kulturního managementu.

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém i českém jazyce na emailovou adresu info@czechcentre.org.uk do 15. černa 2020. V motivačním dopise prosím uveďte, o které měsíce máte zájem, proč máte o stáž v Českém centru Londýn zájem, co nám můžete nabídnout a co od této pracovní stáže sami očekáváte.
NB: Konkrétní data stáže se budou odvozovat od možností úspěšného uchazeče, ale nejkratší doba stáže jsou tři měsíce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stáž v Českém centru Londýn – VIDEODUKUMENTACE  

České centrum Londýn hledá stážistu, který by se stal silnou oporou našeho týmu od října 2020 do prosince 2020.
Náplň práce stážisty bude výhradně video dokumentace akcí Českého centra Londýn.


Nabízíme studentskou stáž, která bude probíhat v prostorách naší kanceláře v centru Londýna a z části v dalších institucích, se kterými bude České centrum v daném období spolupracovat.
Tato stáž je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mohou podstoupit stáž díky programu Erasmus a kteří již mají značnou zkušenost s natáčením a úpravou videí a chtějí tuto zkušenost uplatnit v praxi. Úkoly budou zahrnovat vytvoření festivalové znělky, natočení a zpracování video rozhovorů s hosty festivalu a podobně.
Na videa  z akcí a znělky festivalů z minulých let se můžete podívat na našem YouTube kanálu: https://www.youtube.com/user/CzechCentre

 Co očekáváme:

 • Zkušenost s natáčením a editací videí
 • Zájem o film, kulturu a umění
 • Velmi dobrou znalost českého a anglického jazyka (v mluveném i psaném projevu)
 • Dobrou znalost práce na počítači
 • Spolehlivost, nápaditost, vlastní iniciativu

Co nabízíme:

 • Práce na filmového festivalu Českého centra Londýn „Made in Prague“
 • Kontakt s renomovanými i začínajícími kulturními organizacemi a umělci z Velké Británie i České republiky
 • Práce v přátelském týmu v centru Londýna

 

Věříme, že stáž v Českém centru Londýn je vzácnou příležitostí prosadit svoje dovednosti na mezinárodním poli a proniknout do londýnské kulturní scény.

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém i českém jazyce na emailovou adresu info@czechcentre.org.uk  do 30. června 2020. V motivačním dopise prosím uveďte, proč máte o stáž zájem, jaké máte dosavadní zkušenosti s natáčením a editací videí a co od této pracovní stáže očekáváte.
NB: Konkrétní data stáže se budou odvozovat od možností úspěšného uchazeče, ale nejkratší doba stáže jsou tři měsíce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Překladatelská stáž v Českém centru Londýn

České centrum Londýn hledá stážistu, který by se stal silnou oporou našeho týmu od září 2020, a to na dobu tří až šesti měsíců (delší doba stáže je vítána).

Stáž bude zaměřena na překlady textů z angličtiny do češtiny a v menší míře i z češtiny do angličtiny. Bude se jednat zejména o texty pro českou verzi webové stránky Českého centra v Londýně (ČCL) (www.czechcentre.org.uk), ale i další texty spojené s propagací akcí ČCL.

Stáž bude probíhat v prostorách naší kanceláře v centru Londýna. Stáž  je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mohou podstoupit stáž díky programu Erasmus a kteří mají jako hlavní studijní obor  překladatelství či jiný sociálně vědní obor. Je rovněž možné se domluvit na distanční podobě stáže z České republiky.

Co očekáváme:

 • Vynikající znalost českého a anglického jazyka (zejména v psaném projevu)
 • Kreativní přístup k práci s textem
 • Zkušenost s překlady z českého a anglického jazyka
 • Zájem o kulturu
 • Dobrou znalost práce na počítači
 • Spolehlivost, samostatnost, odpovědnost a zorganizovanost
 • Velmi dobrou komunikativnost
 • Vstřícnost a pečlivost

Co nabízíme:

 • Možnost podílet se na prezentaci české kultury v zahraničí
 • Práci se zajímavými texty z oblasti výtvarného umění, architektury, filmu, designu, módy, divadla, tance a hudby
 • Práci v přátelském týmu v centru Londýna

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém i českém jazyce na emailovou adresu info@czechcentre.org.uk  do 15. června 2020. V motivačním dopise prosím uveďte, proč máte o stáž zájem, jaké máte dosavadní zkušenosti s překlady a co od této pracovní stáže očekáváte.