Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Ohlasy

 

"Prohlídka byla úžasná, díky moc za její zorganizování. 

Průvodce byl přímo ukázkový. Mluvil jasně, srozumitelně, dobře se vyznal a jeho následná diskuse s pravnukem původních majitelů proběhla opravdu skvěle. Práce kameramana byla taktéž výborná (díky!).

Akce pro mě byla zároveň dokonalou ukázkou organizačních schopností Českého centra Londýn. Mají široký záběr, po jazykové i mediální stránce se snaží oslovit co největší okruh diváků, drží se tématu a vytváří ideální podmínky pro sdílený obsah, a to vše bez jakýchkoli okázalostí.

Skutečnost, že jsou schopni i přes omezený počet zaměstnanců a zdrojů dosáhnout takového výkonu, je úctyhodná a zaslouží si gratulaci. Obzvláště pak proto, že se podílí na budování české kultury a jejího zasazení do širšího mezinárodního kontextu. Z hlediska kulturního dědictví má tudíž Česká republika, potažmo Československo, být na co hrdé, nemluvě o tom, že dokáže jít i s dobou.

Pokud Vám to nějak pomůže, vyřiďte prosím Vašemu ústředí, že doufám, že se Vám i v budoucnu dostane řádného financování a podpory. Budeme-li totiž vycházet z toho, s jakou energií, představivostí a efektivitou organizujete akce ve Spojeném království, pak i hodnota takové měkké síly, kterou České centrum se svými aktivitami zaujímá, stojí za obdiv.

Jen tak dál!"

Mark Lee
Živý přenos prohlídky Winternitzovy vily Adolfa Loose
18. června 2020 / online akce

-----

"
Prohlídku jsem si opravdu užila. Byla naučná a dobře provedená po kamerové i zvukové stránce. Přítelkyně, které jsem prohlídku doporučila, si ji také velmi užila. Dnes ráno mi totiž poslala e-mail, ve kterém se rozplývala nad krásou samotného domu i zahrady. 

Průvodce byl velmi sympatický a jakožto zkušený architekt dodal prohlídce na věrohodnosti. Také diskuse s pravnukem původních majitelů v druhé polovině přenosu byla velmi příjemným zpestřením.

Kombinace oficiální prohlídky s otázkami diváků představovala perfektní rovnováhu. …

Díky za opravdu úžasnou prohlídku a doufám, že v budoucnu uspořádáte více takových akcí."

Amanda Jacobs
Živý přenos prohlídky Winternitzovy vily Adolfa Loose
18. června 2020 / online akce


-----


"...Rád bych vám poděkoval za příležitost zúčastnit se vašeho cyklu akcí. Opravdu skvěle jsem si to užil a rád slyším, že návštěvníkům se to také líbilo.

....S Michalem jsme zjistili, že se naše výzkumné zájmy poměrně dost prolínají, a dohodli jsme se, že projednáme možnosti budoucí spolupráce – a to vše díky vám!
Těším se, až se opět budu moci zúčastnit vašich dalších akcí!“

Panagiotis Angeloudis
Vedoucí laboratoře dopravních systémů a logistiky na Imperial College v Londýně
AI Science Café 2020: Mobilita – je autonomní řízení řešením dopravní situace ve městech? S Michalem Čápem
25. února 2020 / Kino Velvyslanectví České republiky v Londýně

-----

"Myslím si, že prezentace české vědy, výzkumu a technologie ve Velké Británii, v Evropě, zkrátka po celém světě, má velký význam. I přesto, že mezi držiteli Nobelovy ceny není Čechů mnoho, je tradice výzkumu v České republice, především v oblastech umělé inteligence, robotiky, informatiky a bezpečnosti, velmi silná a její prezentace je důležitá. Současně, jakákoli diskuze o těchto tématech – a v tomto případě jsme vybrali témata, která se vzájemně prolínají – je pro vědeckou a technologickou debatu velice přínosná. Podle mého se tedy jedná o skvělý projekt, který by v zahraničí mohl pomoci jak vědcům, tak také celé České republice."

Profesor Michal Pěchouček o cyklu přednášek AI Science Café Series 2020, pořádaném Českým centrem Londýn
AI Science Café Series 2020
29. ledna – 20. května 2020 / České centrum Londýn ve spolupráci s The Royal Institution

-----

"Bylo mi velkým potěšením se s vámi na závěr této mimořádně zajímavé přednášky na téma, zdali stroj zvládne nahradit umělce, také krátce setkat. Velká gratulace k organizaci této opravdu zajímavé akce.“

Vassiliki Tzanakou, ředitel platformy ARTinTRA
Science Café: Zvládne stroj nahradit umělce?  
30. května 2019 / Kino Velvyslanectví České republiky v Londýně

-----

"Ráda bych se jen stručně vyjádřila ke včerejší akci. Podle mého názoru byla velice přínosná – poučná a zároveň také zábavná. Příběhy ze skutečného života nám ukázaly, jak vypadal každodenní život za totalitního Československa.

Co se týče posluchačů, musím přiznat, že jsem očekávala spíše zastoupení z řad starších návštěvníků, navíc především z české (a slovenské) komunity. Byla jsem však příjemně překvapená, protože dorazila i spousta mladých lidí, z nichž mnozí se nebáli položit otázky. To dokazuje, že dosah propagace vašich akcí je čím dál tím větší (nebo také že zprávy o vašich akcích se rychle rozkřiknou).
Po obsahové stránce musím uznat, že právě míra angažovanosti byla důkazem, že historie je stále živá a že souvislosti mezi dávnými událostmi a těmi současnými skutečně existují.
Tak či tak, váš program akcí (především debat) na rok 2018 je skvělý – pokračujte v tom, co děláte!“

Slávka Bílá
Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent 
24. ledna 2019 / Kino Velvyslanectví České republiky v Londýně


-----

Milý Přemku, 

dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkovala za spolupráci na přípravách a realizaci výstavy Sacred Geometry v Londýně. 

Výstava dopadla velmi pozitivně, a to jak přijetím u odborné a laické veřejnosti, tak mediálními ohlasy v Čechách i zahraničí. Sám Rony je velmi spokojený a vnímá ji jako zlomový okamžik, na který bude dále navazovat. V současnosti pracujeme na katalogu mapujícím tento projekt v kontextu Ronyho tvorby, jeho myšlenkových východisek a inspiračních zdrojů. Předpokládám, že katalog bude hotový koncem října, ale o průběhu prací Vás budu dále informovat. 

Ještě jednou děkujeme za spolupráci, bez pomoci Vás a Vašeho týmu bychom nemohli výstavu tak kvalitně zrealizovat. 

Šárka Pleslová
Rony Plesl: Sacred Geometry
14 - 22 September 2020 / Medieval and Renaissance Galleries, V&A, London

 

 

 

 


Milý Přemku,
 
dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkovala za spolupráci na přípravách a realizaci výstavy Sacred Geometry v Londýně.
 
Výstava dopadla velmi pozitivně, a to jak přijetím u odborné a laické veřejnosti, tak mediálními ohlasy v Čechách i zahraničí. Sám Rony je velmi spokojený a vnímá ji jako zlomový okamžik, na který bude dále navazovat. V současnosti pracujeme na katalogu mapujícím tento projekt v kontextu Ronyho tvorby, jeho myšlenkových východisek a inspiračních zdrojů. Předpokládám, že katalog bude hotový koncem října, ale o průběhu prací Vás budu dále informovat.
 
Ještě jednou děkujeme za spolupráci, bez pomoci Vás a Vašeho týmu bychom nemohli výstavu tak kvalitně zrealizovat. 
 
Se srdečným pozdravem,
 

Šárka Pleslová