Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.4.2020 19:00

*** ODLOŽENO *** AI Science Café Series 2020: Chronorobotika – roboti a jejich adaptace na změny prostředí. S Tomášem Krajníkem

Pro zajištění dlouhodobě účinného fungování robotů je zapotřebí, aby byli schopni přizpůsobit se změnám přirozeného i lidmi obývaného prostředí. Představíme metody, které robotům umožňují vytvářet a udržovat prostorové a časové modely environmentální dynamiky a předvídat budoucí stav prostředí, ve kterém pracují. Ukážeme, jak tyto schopnosti přispívají k jejich celoživotnímu učení v oblasti sociální inteligence, zlepšují efektivitu jejich práce a zvyšují tak jejich oblíbenost u lidí, kteří s nimi pracují. Zaměříme se na člověka a jeho pojetí času a metody, jež jsou schopny zavést dynamiku do environmentálních modelů, které nejmodernější roboti využívají.

Tomáš Krajník
Tomáš Krajník působí v oboru mobilní robotiky, specializuje se především na dlouhodobé navigace mobilních robotů v měnícím se prostředí. Navrhl několik metod reprezentace nestálosti měnícího se prostředí vedoucí k postupnému zlepšení účinnosti mobilních robotů. Navrhl a zavedl softwarové knihovny pro spolehlivou vizuální navigaci a sledování, které využívají NASA, EPFL, KIT, AIT a další. Podílel se také na úspěchu ČVUT v soutěžích MBZIRC a DARPA. Aktivně spolupracuje s několika britskými univerzitami a společnostmi a výzkumnými ústavy z celého světa.

VSTUP ZDARMA, REGISTRACE PŘES EVENTBRITE

Součástí cyklu AI SCIENCE CAFÉ SERIES 2020
Umělá inteligence, fenomén 21. století, původně doména science fiction a ne více než několika technologicky pokročilejších mozků a počítačových odborníků, se stala předmětem diskuzí a jedním z klíčových hnacích motorů pokroku lidstva. Cyklus AI Science Café Series, čítající pět přednášek světově uznávaných odborníků, si klade za cíl představit různé otázky týkající se našich profesních i osobních životů, o kterých bude možno následně diskutovat. Jelikož na téma umělé inteligence vyvstává více otázek než odpovědí, Science Café se pokusí odhalit trendy a pravděpodobný vývoj, který v budoucnosti nastolí nevyhnutelné společenské a technologické změny.


Součástí cyklu SCIENCE CAFÉ SERIES
Science Café je cyklus populárně-vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci a inovátory současnosti pořádaný Českým centrem v Londýně. Jde o neformální fórum určené k diskuzi nad současnými vědeckými otázkami. Jako inspirace posloužil fenomén Café Scientifique, který spatřil světlo světa v roce 1998 ve Spojeném království, odkud se zanedlouho rozšířil do celého světa, a jehož cílem bylo sdílet prostor i konverzaci nad šálkem kávy či sklenkou vína o nejnovějších vědeckých a technologických poznatcích a trendech.  

 


 S laskavou podporou společnosti AVAST

Partner:

 


 


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Místo konání:

Czech Centre at the Czech Embassy Cinema, 26-30 Kensington Palace Gardens, Kensington, London, W8 4QY

Datum:

29.4.2020 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce

dní předem