Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.10.2017 - 8.10.2017

Anna Hulačová na uměleckém veletrhu Frieze London

Pražská galerie Hunt Kastner prezentuje na uměleckém veletrhu Frieze v Londýně nový projekt Anny Hulačové, v němž se zrcadlí autorčin pokračující zájem o problémy sociální hierarchie a jejich vliv na mezilidské vztahy a komunikaci.

Středobodem instalace je dvojice postav s prvky, které je spojují i rozdělují. Motivy dvourozměrných tváří-masek obou postav zrcadlí podstatu jejich osobnostních rozdílů. Celou instalací se rovněž prolínají prvky proměnlivosti a úpadku. Postavy jsou vypodobněny bez rukou a osamostatněné ruce se stávají samostatnými objekty a získávají vlastní funkci, například jako váza na květiny nebo nádoba na pěnu do koupele. Postavy jsou oblečeny ve splývavé textilii s digitálním potiskem, která odhaluje náznaky probíhajícího dialogu, jež je dále rozvíjen na pozadí bílých plastických reliéfů na zdi.

Hulačová ráda pracuje s rozostřenými hranicemi mezi minulostí a budoucností, například spojuje dekorativní prvky ve stylu rokoka s post-internetovými digitálními tisky vytvořenými pomocí 3D modelování. Její zájem o konstrukci identit a jejich nestálost, komplementárnost a reverzibilitu je často manifestován v sousoších zobrazujících dvojice v konfrontačním dialogu. Kombinace přírodních a umělých materiálů v její práci naznačuje záměrnou nejednoznačnost charakterizovanou kontrastujícími technikami a tématy, která tvoří její osobitou estetiku.

Hulačová přistupuje k současnému sochařství unikátním způsobem. Její tvorba otevírá otázky o místě národní kultury v globalizované společnosti prostřednictvím oživování tradičních řemesel a přenáší inspiraci z antické mytologie, jiných kultur a původní křesťanské symboliky do jazyka současného umění. Její sousoší zosobňují divadelní smysl pro choreografii a poskytují prostor pro překvapivé interpretace ikonografických symbolů a tradičních žánrů, které jsou rovněž založeny na její dřívější práci v živém umění.

Anna Hulačová v roce 2012 absolvovala AMU v Praze a jako sochařka znovu oživuje tradiční řemesla, hledá inspiraci v antické mytologii, východních kulturách nebo českých lidových tradicích a původní křesťanské symbolice, kterou vyjadřuje v jazyce současného umění. Její hlavní figurální tvorba zobrazuje typickou estetiku a propojuje antické idoly, gotickou dřevořezbu a povrchový minimalismus grafického designu a fotografie. Hulačová v letošním roce vystavovala své práce na dvou samostatných výstavách, v Oblastní galerii v Liberci (Přestávky mezi směnami) a ve Východoslovenské galerii Košice (Geneze a jiné germplazmy), a na několika skupinových výstavách, v Galerii hlavního města Prahy v Colloredo-Mansfeldském paláci (2017), ve Veletržním paláci pražské Národní galerie (2015 a 2016), v Biennale Gherdeina v Itálii (2016), Městské galerii v Gdaňsku (2016), ve Francouzském institutu v Praze (2016) a v galerii CEAAC ve Štrasburku (2016). V roce 2017 byla českým časopisem Art +Antiques oceněna jako umělec roku za výjimečné úspěchy v předešlém roce.

https://frieze.com/fairs/frieze-london
http://huntkastner.com/    
http://huntkastner.com/artists/anna-hulacova/

 

 

 

Místo konání:

Regent’s Park, London

Datum:

Od: 5.10.2017
Do: 8.10.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala