Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.1.2016 19:00

Básníci města

Taneční trojprogram věnovaný osobnostem české kultury. Představení Jan inspirované osudem Jana Palacha doplní vystoupení věnované básniku Ivanu Blatnému, který působil v exilu ve Velké Británii, a představení Vitka, věnované skladatelce Vítězslavě Kaprálové. Představení doplní taneční workshopy.

Choreografie: Martin Dvořák (CZ) + Nir Ben Gal (IL)

Tanec: Martin Dvořák, Irene Bauer, Alena Pajasová

VITKA
Ženské sólo doprovázené hudbou skladatelky Vítězslavy Kaprálkové, zejména jejími komorními skladbami pro klavír - Dubnová preludia. Tento kus je věnován jedné z nejtalentovanějších českých skladatelek a dirigentek, která zemřela ve 25 letech v Montpellier ve Francii.
"Nezbývá než nacházet dobro s otevřenýma očima a zlem se zocelovat; být vděčen za krásu, která nás obklopuje, i za bolest... " VK

BLATNÝ
Tento kus se soustředí na básníka Ivana Blatného a jeho vlastní básně, čerpá inspiraci z mluveného slova, jako z nástroje pro sdílení emocí a připomínání obrazů. Tvůrčí kruh tvoří tři složky - slovo - hudba - pohyb - a jejich vzájemná inspirace a interakce. Dílo je odkázáno Blatnému (1919-1990), který emigroval do Anglie v roce 1948 a strávil zbytek života v psychiatrické léčebně. Do rodné země už se nikdy nevrátil.
"Umění není žádný doplněk života, nejsou to poznámky na jeho okraj. Obejde se bez starosti o svou úlohu. Je prostě zde, skutečnost rovnocenná životu, nepochopitelné jako on, obklopené stejnými temnotami, a přináší nám okamžiky uvolnění i tehdy, když se nesnaží v bezbřehém moři tmy a nevysvětlitelnosti rozsvěcovat světla tzv. jistot." IB

JAN
Naše historie je plná násilí a odporu proti útlaku. Je možné se na útlak dívat i jinak? Mnohokrát je totiž možné spatřit násilí, útlak a vzdor v naší tváři, na našem těle, v našich úmyslech a ne pouze jako vnější faktor krutého režimu nebo okupující moci. Zkusme nalézt tancem způsob jak mít rád bez odporu a averzí. Tělesný pohyb bez potlačování a útlaku. Choreografie je věnována památce Jana Palacha.
"Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí." JP

 Trailer - Jan

Vstupenky: £10.00
Online rezervace
Akce na stránkách místa konání

NĚCO VÍCE O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ, IVANU BLATNÉM A JANU PALACHOVI


Vítězslava Kaprálová
24. ledna 1915, Brno - 6. června 1940, Montpellier, FR

Kaprálová se řadí mezi první české skladatelky a dirigentky. Za pouhých 25 let života zkomponovala přes 40 skladeb v širokém rozpětí od klavírních přes vokální a orchestrální až po písně na vlastní texty či na texty tehdejších básníků. Od malička byla vedena k hudbě a první skladbu složila v 9 letech. Vystudovala jako první žena dvojobor skladby a dirigování na konzervatoři v Brně a ve studích pokračovala v Praze, kde absolvovala skladbou pro velký orchestr, Vojenskou symfonietou, op. 11. Touto skladbou poté otevírala 16. festival Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu (ISCM), kdy vpřímo v Londýně dirigigovala BBC Orchestra. Díky svému nadání i blízkému vztahu s Bohuslavem Martinů se dostala na stipendijní pobyt do Paříže, kde intenzivně pracovala a skládala dvakrát více než během studií. Po náhlém onecmocně umírá ve věku 25 let na pobřeží jižní Francie.

Ivan Blatný
21. prosince 1919 Brno – 5. srpna 1990, Clacton on Sea, UK

Ivan Blatný byl básník, syn spisovatele Lva Blatného. Během studií na gymnáziu žil velmi bohatým literárně-společenským životem. Ivan, též „český Rimbaud“ , navázal postupně přátelství s Františkem Halasem, Vítězslavem Nezvalem, Jiřím Ortenem a dalšími literárně činnými vrstevníky a vydával sbírky básní. V roce 1948 odcestoval na studijní pobyt do Velké Británie a zpět do vlasti se už nevrátil. Spolupracoval tu s BBC a Svobodnou Evropou, ale postupem času mu nemoc zabraňovala pracovat. Později se k psaní sice vrátil, ale koncem 80. let se jeho zdravotní stav zhoršuje a 5. srpna 1990 umírá. Paní Jitřenka, Melancholické procházky, Tento večer, Hledání přítomného času, Stará bydliště…

Jan Palach
11. srpna 1948, Praha – 19. ledna 1969, Praha


Student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který se upálil na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy. Dne 16. ledna 1969 se zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze. S rozsáhlými popáleninami byl převezen do nemocnice, kde po třech dnech zemřel. Palach po sobě zanechal dopis, který podepsal Pochodeň č.1. Jeho čin měl být první z řady dalších, které měly podpořit boj proti komunistickému režimu v ČSR. Jeho plán s živými pochodněmi nebyl plně realizován, jediným úspěšným následovníkem byl Jan Zajíc. V lednu 1989 se uskutečnil Palachův týden, série občanských nepokojů proti režimu vyvolaná uctěním pamtáky Palacha. Po pádu režimu bylo po Palachovi pojmenováno pražské náměstí a na fakultu FF UK pověšena pamětní deska, v roce 2000 byl Palachovi i Zajícovi vybudován pomník u Národního muzea. Palach i Zající získali ocenění in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.


Workshopy s umělci


Sobota 30. ledna

14:00-15:30 – Současný tanec s Martinem Dvořákem
15:45-17:15 – Tanec ve dvojicích (contact impro) s Martinem Dvořákem & Irene Bauerovou
17:30-18:30 – Piltátes s Irene Bauerovou

Neděle 31.ledna
9:45-11:15 – Jóga s Martinem Dvořákem
11:30 - 13:00 – Taneční improvizace s Martinem Dvořákem

Jedna lekce £10, dvě lekce £18, tři lekce £26, čtyři lekce £34, pět lekcí £40.

Vstupenky: £10.00
Online bookingMísto konání:

Oxford House Theatre, Derbyshire St, Bethnal Green, London E2 6HG

Datum:

29.1.2016 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala