Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.9.2015 17:00

Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží

Slavnostní otevření návsi BEDŘICHOVICE NAD TEMŽÍ a výstavy představující jednotlivé fáze pětiletého projektu Kateřiny Šedé na návsi před kulturním domem v Bedřichovicích. Slavnostní otevření návsi a nově opraveného kulturního domu zahájí Kateřina Šedá, úvodní slovo pronese starostka města Šlapanice Michaela Trněná a kurátorka výstavy Yvona Ferencová. Součástí programu bude společné fotografování obyvatel, křest nového průvodce „Bedřichovice nad Temží – užitečné výrazy a fráze“, komentovaná prohlídka výstavy, hudební vystoupení, večerní projekce filmu Jana Gogoly ml. „Kateřina Šedá: Jak se dělá mýtus“ a mnohé další.

Občerstvení v londýnském stylu bude přichystáno v Hospůdce U Hasičky.

Detailní informace o akci s programem najdete na stránkách projektu: www.bedrichovicenadtemzi.cz

BEDŘICHOVICE NAD TEMŽÍ jsou vyvrcholením pětiletého projektu Kateřiny Šedé, který realizovala v jihomoravské obci Bedřichovice v letech 2011–2015. V roce 2011 vzala autorka tuto obec do Londýna. Před galerií Tate Modern osmdesát obyvatel Bedřichovic mělo za úkol chovat se jako doma: zametali, umývali auto, okopávali zahrádku, sportovali... Londýnem ale celá akce neskončila, právě naopak. Během bedřichovické „pětiletky“ zde byl 3. září ustanoven nový svátek, každoročně se obyvatelé společně fotografují a zdejší náves a kulturní dům právě procházejí rozsáhlou přestavbou. Londýn se skutečně ocitá uprostřed Bedřichovic: střed obce je obohacen o tamní typické prvky, a nadto se ce lý významně proměnil.

Na projektu revitalizace návsi a opravě kulturního domu se společně s městem Šlapanice podíleli: Radim Peško (vizuální styl, grafická úprava publikací a orientačního systému návsi), Jitka Ressová/Ellement (architektonické řešení návsi), David Zajíček (architektonické řešení návsi a kulturního domu), Tomáš Dvořák (architektonické řešení kulturního domu), Aleš Palán („Bedřichovice nad Temží – užitečné výrazy a  fráze“, bedřichovická edice a texty), Martin Hlavica (fotograf), Michal Hladík (fotograf/společné fotografování obyvatel Bedřichovic), Jan Gogola ml. (režisér dokumentárních filmů „Kateřina Šed&aa cute;: Jak se dělá mýtus“ a „Kateřina Šedá: Jak se dělá svátek“) a mnozí další.

Projekt revitalizace návsi a kulturního domu je financován ze zdrojů ROP Jihovýchod a město Šlapanice. Děkujeme všem organizacím i jednotlivcům, kteří sponzorsky i jinak podpořili tento projekt.

Koláž: Kateřina Šedá ve spolupráci s Martinou Kudlíkovou / Design: Radim Peško 

Místo konání:
Bedřichovice, Czech Republic
Datum:

3.9.2015 17:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala