Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.9.2017 - 24.9.2017

UMPRUM: Bohemian Mud

V polovině září ovládne Londýn svět designu. Na 15. ročníku přehlídky London Design Festival nebude chybět ani Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, která se zde představí již počtvrté. Pro letošní ročník si připravila výstavu prací Ateliéru keramiky a porcelánu Bohemian Mud.

Výstava Bohemian Mud je umístěna do atraktivní lokality Brompton Design District (South Kensington) a představí nedávné práce studentů Maxima Velčovského a Milana Pekaře, vedoucích ateliéru. Expozice postihuje široké spektrum přístupů a zachycuje výraznou tendenci uchopit materiál keramiky a porcelánu v jeho nejširší škále a možnostech. Zároveň reflektuje současnou situaci českého keramického průmyslu a tvorby.

Bohemian Mud prezentuje mediálně-specifické umělecké myšlení, technologickou procesualitu a materiálové experimenty i hotové výrobky. Médium porcelánu se rozpíná přes rozšířené pole do rozšířené reality. Zdánlivě nekonečné možnosti přitom naráží na řadu omezení. Uvažování o keramice – anebo jejím prostřednictvím – se tedy neomezuje na mistrovská díla, živnou půdu naopak nachází i na poli laciné velkovýroby. Co se dá dělat v prostoru mezi oceněním práce, cenou výrobku a uměleckou hodnotou?

„Motivem, který se více či méně prolíná všemi pracemi je křehkost keramiky, ve které se odráží i křehkost světa jejích autorů. Mladí keramici musí čelit technickým i ekonomickým změnám, změnám hodnot i vytrácející se reprezentativní funkci. Napětí mezi řemeslem a průmyslovou výrobou nabývá nových podob. Při výrobě a navrhování je nutné zohledňovat podmínky produkce a distribuce. Navzdory těmto nesnázím tuzemské keramické podniky nadále fungují a zároveň se rozvíjí možnosti kýžené vlastní ateliérové tvorby s odbytem u sběratelů z celého světa“, přibližují významné sdělení výstavy Bohemian Mud její kurátoři vedoucí ateliéru Maxim Velčovský a Vojtěch Märc.

Expozice zahrne materiálové a technologické experimenty (v celé škále možných aplikací), studiovou produkci (v podobě několika nádobových souborů) i příklady konceptuálního uvažování o médiu porcelánu (například ve formě videa nebo instalace). Konkrétněji potom mimo jiné naznačí, jakých forem může v současnosti nabývat dnes poněkud anachronický figurativní porcelán, jak se vypořádat s postupující digitalizací a komputizací kreativní práce, jak může keramika souviset s ekonomickou migrací anebo jak znějí cibuláky.

Kurátoři výstavy: Maxim Velčovský, Milan Pekař
Texty a koncepce výstavy: Vojtěch Märc
Vystavující: Tomáš Bárta, Lucie Bartoňová, Veronika Hankeová, Monika Martykánová, Vendula Radostová, David Ramdan, Markéta Špundová, Veronika Švábeníková,  Quynh Trang Tran, Dávid Valovič
Grafické zpracování: Jakub Hojgr and Matyáš Bartoň

Otvírací hodiny:
16.-19. září 10-18 hodin
20. září 10-19 hodin
21. září 10-21 hodin
22. září 10-19 hodin
23.-24. září 10-18 hodin

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.


 

Ilustrační obrázek: Veronika Švábeníková, Marble Vases Decoration

Součástí Brompton Design District a London Design Festival

Odkazy:
http://www.bromptondesigndistrict.com/event/bohemian-mud-by-umprum 
https://www.umprum.cz/web/en/umprum/bohemian-mud-5975

 


 

 


Místo konání:

Brompton Design District, 2 Cromwell Place, South Kensington, London

Datum:

Od: 16.9.2017
Do: 24.9.2017

Organizátor:

UMPRUM


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala