Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.10.2014 12:00

Olga Peková na Richmix Camarade Fest

100 básnířek a básníků. 50 párů. Jeden den. Camaradefest, který začíná v poledne ve dvanáct hodin a bude pokračovat po celý den, prezentuje padesát nových projektů vytvářených ve spolupráci. Mezi ostatními se se svým poetickým dialogem představí také Olga Pek a Zuzana Husárová. Jejich dialog obsahuje současně básně, zvukovou poezii a křik a bude se vztahovat k současné politické situaci v Evropě.

Festival Camaradefest, který začíná v poledne ve dvanáct hodin a končí v pozdních nočních hodinách, dokládá nekonečně vzrušující potenciál spolupráce v poezii a opravdovou hloubku, šířku a briliantnost poezie 21. století. Počítejte s tím, že žádná práce nebude totožná a že se vzhledem k velkému úspěchu prvního ročníku festivalu minulý rok nezapomenutelným způsobem seznámíte se současnou poezií.

Olga Pek a Zuzana Husárová budou na jevišti  od 21:00 hodin.

Olga Pek je básnířka, překladatelka, organizátorka a postgraduální studentka Univerzity Karlovy v Praze. Je ředitelkou Pražského mikrofestivalu a jednou z redaktorek českého čvrtletníku Psí víno, věnujícího se současné poezii, a mezinárodní revue VLAK. Její překlady poezie z angličtiny byly publikovány v antologii Polibek s rozvodnou (“Kissing the Substation,” 2012). Je členkou TŘYIE Collective.

Videa z prvního ročníku festivalu můžete zhlédnout zde:
http://blutkitt.blogspot.co.uk/2013/11/camaradefest-videos.html
http://www.richmix.org.uk/whats-on/event/camaradefest-ii/

www.weareenemies.com
Twitter: @stevenjfowler
Vstup na akci volný, netřeba rezervovat místa

------------------------------------------------------------------------------------------

Další akce s Olgou Pek

Olga Pek – Zuzana Husárová: Améba
24. října 2014 19:30
Blue Sky Café, Bangor, Ambassador Hall, Rear of 236 High Street, Bangor LL57 1PA
Když se měňavka rozdělí na dvě, zanikne? Tato performance vstřebává koncepty individuality, binarity, generativity a afektivní síly, které moduluje v koktejlu biologických, fyziologických, feministických a futuristických fragmentů, sahajících od antiky, přes současnost až do budoucnosti. Stejně jako proteánská améba, performance osciluje mezi formami technopoesis, zvukové manipulace a lyrického zpřítomňování. S hudbou a videem Ľubomíra Panáka. Více

Performance Olgy Pek a TŘYIE Collective v Hardy Tree Gallery
28. října 2014
Hardy Tree Gallery, 119 Pancras Road, London, NW1 1UN
https://twitter.com/tryiecollective
http://tryie.tumblr.com/

Místo konání:

The Rich Mix Arts Centre (main space), 35 - 47 Bethnal Green Road, London E1 6LA

Datum:

25.10.2014 12:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala