Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.2.2018 - 18.3.2018

Czechia Now!

Multižánrová výstava módní návrhářky Kateřiny Plamitzerové, módní fotografky Michaely Čejkové a zahradní architektky Lucie Králíkové Czechia Now! vychází z jejich nekonvenčních průzkumných expedic po České republice.

 

“Podnikáme výpravy po Česku, procházíme venkovskou i industriální krajinou, městy i zapadlými obcemi. Sledujeme místní obyvatele a jejich styl oblékání. Pozorujeme na náměstích, čekáme až skončí směna ve fabrice, vyzvídáme v hospodách. Je to náš osobní antropologický výzkum. Snažíme si odpovědět na několik stanovených otázek:

Chodí lidé v určitých oblastech oblékaní podobně?
Co tuto podobnost případně může ovlivňovat?
Dal by se na základě této vypozorované podobnosti vytvořit pro daný kraj současný městský/venkovský kroj?”

Londýnská expozice Czechia Now! je koncipovaná přímo pro galerijní prostor Českého centra a představí kolekci oděvů, fotografií, videí a objektů, které jsou výsledkem expedic po Čechách, Moravě a Slezsku. Oděvy-kroje mají odrážet současné reálie konkrétního místa a jeho obyvatel. Tato multižánrová instalace spojující módu s audiovizuálními a etnografickými záznamy z cest představuje nepřikrášlený, ale láskyplný pohled na současné Česko. Czechia Now! je óda a ironie v jednom.

Prvními prozkoumanými oblastmi byly Ostrava, Třinec, Sušice a Šluknov. Czechia je však dlouhodobým projektem, který si klade za cíl postupně zmapovat celé naše území a podat tak výpověď o současném Česku.

O UMĚLKYNÍCH

Kateřina Plamitzerová
Kateřina Plamitzerová je módní návrhářka z Prahy. Studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze zakončila v roce 2016 závěrečnou prací v Ateliéru designu oděvu a obuvi, který vede Liběna Rochová. Za svou kolekci Nihon Lobendau získala od Akademie designu České republiky nominaci na ocenění  Módní designér roku. Kateřinina tvorba se vyznačuje využitím drapérií, mašlí, pastelových barev a specifických materiálů.
www.katerinaplamitzerova.com     
https://www.facebook.com/neco.z.kateriny/

Michaela Karásek Čejková
Michaela Karásek Čejková je fotografka z Prahy, která se převážně zaměřuje na módu a portréty.  Ve velké oblibě má také klasické ručně sestavované koláže. V roce 2015 dokončila magisterské studium na Katedře fotografie FAMU. Během studií absolvovala v roce 2012 studijní stáž na Aaltově škole umění, designu a architektury (Aalto School of Art, Design and Architcture) ve finských Helsinkách a dále také pracovní stáž v Milánu v italském magazínu Alla Carta (2014). Nyní pracuje jako fotografka na volné noze.
http://www.karasekcejkova.com/

Lucie Králíková
Lucie Králíková je zahradní architektka z Brna. Společně s architektkou Klárou Zahradníčkovou založila ekologické květinářství Efemér. Spolupracují s lokálními pěstiteli, využívají rostliny volně se vyskytující v přímětstkých nedotčených oblastech a u květin, které si samy vypěstují, dodržují principy ekologického zemědělství. Květiny používají podle ročních období  a oživují rituály a zvyky s nimi spojené. Nabízí tak alternativu k moderní průmyslové produkci květin.
http://www.efemer.cz/

Data výstavy: 12. února - 18. března 2018
Private view: 9. února, 18.30

Otevírací doba - Po - Pá 10 - 18 hod.
Adresa - Czech Centre London, 30 Kensington Palace Gardens, W84QY, London

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury České republiky

Kateřina Plamitzerová

Photo: Michaela Karásek Čejková (Something Unreal in Real World, Sofya Samareva, 2017)


Efemer

Czechia na Designbloku v Praze

 

 

“We travel through the Czech Republic, passing through rural and urban areas, towns and remote villages. We watch the local people and their way of dressing. We observe squares, we wait until the shift finishes in a factory, we visit pubs. It is our personal anthropological research. We try to answer a number of questions:

Do people go to certain places dressed in a similar way?

What influences these similarities?

Based on these similarities, could we create contemporary costumes for certain urban and rural areas?” 

The Czechia Now! exhibition in London has been specifically designed for the gallery of the Czech Centre and presents a collection of clothes, photographs, videos and objects taken from exhibitions around Bohemia, Moravia and Silesia. The clothes reflect the contemporary reality of a particular place and its inhabitants and this innovative exhibition, which combines fashion with audiovisual and ethnographic travel recordings, presents an unpretentious, yet affectionate, view of the Czech Republic of today.  Czechia Now! is both an ode and an ironic look in one. 

The first areas to be explored were Ostrava, Třinec, Sušice a Šluknov. However, Czechia Now! is a long-term project, which aims to gradually map our whole country and give an insight into the Czech Republic of today. 
Místo konání:

30 Kensington Palace Gardens
W8 4QY Londýn,
Velká Británie

Datum:

Od: 12.2.2018
Do: 18.3.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala