Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.7.2018 - 2.9.2018

ZPRAVA DOBRÝ, ZLEVA TANKY…: Pražské jaro 1968 v karikaturách

Karikatura je od svého vzniku považovaná za takzvané nezdvořilé umění a samozřejmě pokud se ocitne v nepravých rukou, může se stát i uměním podvratným. Přesně tak na ni bylo nahlíženo i komunistickým režimem před padesáti lety, kdy sovětská invaze potlačila v Československu Pražské jaro. Přesto se ale našli čeští a britští karikaturisté, kteří v tisku na obou stranách železné opony s humorem interpretovali dobovou politiku. České centrum Londýn ve spolupráci s Timem Bensonem z londýnské The Cartoon Picture Gallery pořádá u příležitosti padesátého výročí invaze ve vlastní galerii Vitrínka výstavu celkem 40 děl od 12 britských a českých karikaturistů. Přináší tak unikátní svědectví toho, jak danou událost viděli a vnímali nejen u nás, ale především v Británii.

V létě přesně před padesáti lety vjely sovětské tanky podporované zeměmi Varšavské smlouvy do Prahy a rozdrtily pár opojných měsíců bující politickou svobodu, kterou dnes nazýváme Pražským jarem. Svět se díval, ale přední umělci politické karikatury kreslili, a to na obou stranách železné opony. Pro britský tisk to tehdy bylo velmi důležité téma. Politické události v Československu byly na ostrovech monitorovány a prostřednictvím humoru odsuzováno vměšování do vnitřní politiky země. 

“Dramatické události Pražského jara roku 1968 jsou na výstavě zachyceny naprosto ojediněle a srozumitelně. Vůbec poprvé tak můžete na jednom místě vidět publikované originální karikatury jedněch z nejslavnějších britských politických satiriků, jako byli například Illingworth, Emmwood, Cummings nebo Franklin,” říká Tim Benson z londýnské The Cartoon Picture Gallery, který je předním odborníkem na politickou karikaturu a editorem Britain’s Best Political Cartoons. 

ZPRAVA DOBRÝ, ZLEVA TANKY…: Pražské jaro 1968 v karikaturách je první výstavou svého druhu využívající soukromých sbírek originálních satirických kreseb z roku 1968. Více než čtyřicet politických karikatur dvanácti umělců dokládá, jak hlavní britští i čeští ilustrátoři reagovali napolitiku skrze karikaturní humor. Výstava poskytuje možnost porovnat nejen grafické styly, ale i vnímání politických událostí na opačných stranách železné opony.

Ústředním motivem výstavy se stala výrazná barevná karikatura významného politického karikaturisty Johna Jensena "Make Love Not War or We´ll Kill You" ("Miluj, neválči nebo tě zabijeme"). John Jensen v ní interpretoval kultovní slogan 60. let na model sovětské diplomacie. Expozice ale zahrnuje i satirické kresby dalších předních představitelů britské karikatury jako jsou Nicholas Garland, Leslie Gilbert Illingworth, Kenneth Mahood, Michael Cummings, David Myers, Jon Jones, Stanley Frankin Emmwood (John Musgrave-Jones). Ti všichni publikovali mezi březnem a říjnem 1968 své karikatury v hlavních britských denících, jako například The Times, The Sunday Telegraph, The Daily Express nebo The Daily Mail.

České karikaturisty zastupují známá jména jako například Jiří Jirásek, Jaroslav Malák a Miroslav Liďák (Haďák). Jejich díla se objevila například v Literárních listech, Večerníku Praha, Mladém světě či v časopise Dikobraz. Právě známá karikatura Miroslava Liďáka otištěná v Literárních listech již 11. července 1968 a zobrazující auto čekající na křižovatce, kde spolujezdec, tehdejší ministr obrany Martin Dzúr hlásí řidiči, Alexandru Dubčekovi: "Zprava dobrý…" a Dubček odpovídá: "Zleva tanky!", dala i název této výstavě.

Výstava potrvá od 30. července do 2. září

Vernisáž: Pátek 27. července 2018, 18:30 – 21:00 – VŠICHNI VÍTÁNI
Adresa: Vitrínka Gallery, Czech Centre London, 30 Kensington Palace Gardens, Londýn, W8 4QY
Otevírací doba galerie: Po-Pá, 10:00 – 18:00 / 23. srpna 10:00 – 19:00
Vstup zdarma

Úvodní obrázek: © John Jensen, ze soukromé sbírky Michaela J. Coupe

Výstavu pořádá České centrum v Londýně ve spolupráci s Michaelem J. Coupe, Jiřím Jiráskem, Lukášem Malákem a Muzeem Novojičínska. Zvláštní poděkování patří Halu Jensenovi, Ivanu Hanouskovi a Haně Liďákové Odry.

---------------------------

O AUTORECH:

John Jensen (1930 – 2018) pracoval jako politický karikaturista pro The Sunday Times mezi lety 1961 až 1979. Jeho práce se dočkala mnoha publikací a on sám patřil k zakládajícím členům Britské asociace karikaturistů. 

Leslie Gilber Illingworth (1902 – 1979) vstoupil do The Daily Mail v roce 1939, kde během druhé světové války zastával pozici hlavního politického karikaturisty. Do deníku přispíval až do roku 1969. 

Kenneth Mahood (nar. 1930) se kromě karikatur věnuje také malířství a kolážím. V roce 1966 se stal vůbec prvním politickým karikaturistou pro The Times a v této pozici setrval až do roku 1968.

John Musgrave-Wood „Emmwood“ (1915 – 1999) se stal politickým karikaturistou pro Evening Standard ještě předtím, než získal angažmá v Daily Mail v roce 1956, původně jako zástupce Leslieho Illingwortha. 

Nicholas Garland OBE (nar. 1935) byl prvním politickým karikaturistou pro The Daily Telegraph od roku 1966 až do roku 2011. V přestávce mezi lety 1986 a 1990 se stal jedním ze zakládajících novinářů deníku The Independent.

Michael Cummings (1919 – 1997) začínal  v The Daily Expressa následoval pravicové zaměření deníku. Pro Daily a Sunday Express až do svého odchodu v roce 1990 nakreslil přes 5 000 karikatur. 

Stanley Franklin (1930 – 2004) po stáži v Daily Herald pracoval od roku 1959 jako politický karikaturista v The Daily Mirror,. kde setrval jednáct let. 

Jon Jones (nar. 1913) bral kresbu jako způsob úniku poté, co se zapsal do armády ve druhé světové válce. Nakonec se připojil k British Army Newspaper Unit jako karikaturista na plný úvazek a později získal cenu MBE. Působil v News Chronicle, který odkoupil v říjnu 1960 The Daily Mail a Jones se tak stal karikaturistou titulní strany a sportovní rubriky.

David Myers (1925 – 2007) se přestěhoval do Melbourne v Austrálii, kde se živil jako sloupkový karikaturista. Po návratu do Londýna získal v roce 1965 pětiletý kontrakt jako redaktor–karikaturista v The Evening News. V únoru 1969 smlouvu přerušil a vrátil se k práci na volné noze.

Jiří Jirásek (n. 1932) je český karikaturista a spisovatel, jehož nejslavnější prací se staly politické karikatury z roku 1968. Ty nesměl publikovat až do pádu komunistického režimu v Československu. Vydal je poté v knize U nás v roce 1992.

K českým karikaturistům patřil také Miroslav Liďák (1934 – 1983) neboli také “Haďák”. Mimo jiné pracoval jako redaktor kulturní rubriky v  časopisu ABC a spoluzaložil populární český magazín Mladý Svět. Po roce 1962 byl donucen Mladý Svět opustit. Od té doby nebyl nikdy zaměstnán a pracoval externě. V době, kdy nemohl publikovat karikatury, si sháněl obživu grafikou na zakázku a prací pro film.

Jaroslav Malák (1928 – 2012), český umělec a ilustrátor, se proslavil hlavně ilustracemi dětských knih a časopisů jako Ohníček, Mateřídouška, Sluníčko nebo Čtyřlístek. Také napsal populární sérii knížek o robotu Emiliánovi a kreslil politické karikatury pro satirické časopisy Dikobraz nebo Mladý Svět.


Součástí serie    
 © John Jensen, ze sbírky Michaela J. Coupeho © Miroslav Liďák

 

 

 

 

 

Místo konání:

Vitrínka - Czech Centre Gallery, 30 Kensington Palace Gardens, W84QY, London

Datum:

Od: 30.7.2018
Do: 2.9.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala