Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.1.2018 19:00

JE TO VŠECHNO JEN OTÁZKOU ČASU? Rovnost pohlaví v českém právu a praxi

Přednáška Judr. Barbary Havelkové /// Zatímco směrnice EU o antidiskriminačním zákonu byly přeneseny i do českého zákoníku, jejich prosazování v praxi bylo doposud neobyčejně neefektivní. Judr. Havelková zkoumá, proč tomu tak je ve své nedávno vydané knize Genderová rovnost v právu: Odhalení dědictví českého státního socialismu.

Pohledem zpět do historie rovnosti pohlaví v českém právu hledá Barbara Havelková kořeny současných postojů k socialistické minulosti, kde jistá míra rovnosti byla dosažena i přes absenci  pochopení nerovnosti a jejích příčin na intelektuální úrovni. Odhaluje rozšířenou víru současných českých zákonodárců, že rozdíly mezi muži a ženami jsou přirozené, že nerovnost mezi nimi je tak pochopitelná a zákon by proto neměl do této problematiky zasahovat. Pokud nepodnikneme kroky, které by zajistily, že členské státy EU tento zákon skutečně prosazují, nemůže být pro nás překvapením, že existuje jen  velmi málo proti diskriminačních případů, které u soudu obstojí.

Barbara Havelková vyučuje lidská práva, ústavní a antidiskriminační právo a právo EU na Lincoln College a na Právnické fakultě Oxfordské univerzity. Havelková, mimo jiné bývalá poradkyně předsedy vlády ČR v otázkách genderu a práva, se zabývá genderovou právní studií a feministickou jurisprudencí, zákonem o rovnosti a anti-diskriminaci, ústavním právem, právem EU a právem v postsocialistických proměnách společnosti. Její již zmíněná kniha "Rodová rovnost v právu: odhalení dědictví českého státního socialismu" vyšla v červnu roku 2017 v nakladatelství Hart / Bloomsbury.

Vstupné £ 6 (+ £ 1.05 rezervační poplatek), zdarma pro členy BCSA.

Nutná rezervace přes Eventbrite 

Pořádá České centrum Londýn a BCSA.


 

Místo konání:

Czech Embassy Cinema, 26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY

Datum:

25.1.2018 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala