Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.1.2017 19:30 - 20:30

Jiřina Šiklová na Night of Ideas

Dr. Jiřina Šiklová se zúčastní panelové diskuze věnované politickému aktivismu a jeho současné podobě na London School of Economics and Political Science v Londýně. S ohledem na 40. výročí Charty 77 se zaměří zejména na neformální občanské aktivity v komunistickém Československu v roce 1968 a po něm. Jsou politické akce předcházejících generací s ohledem na dnešní nové preferenční způsoby vyjadřování zastaralé a irelevantní? Jsou některé generace přehlasovány? A mají mladší generace, generace sociálních médií či „Generace roku 89“ hrát nějakou specifickou roli?

Účastníky debaty budou Michael Cottakis (LSE) a přestavitelé “Generace 89”, Bart Cammaerts (LSE) a Jiřina Šiklová (Charta 77).

Vstup volný
Rezervace online

Noc Myšlenek (Night of Ideas)
„Noc Myšlenek“ kterou hostí London School of Economics and Political Science jako část světové série akcí, organiyovaných Francouzským Institutem. Přivádí dohromady přední vědce z Francie, Velké Británie a Evropy, kteří tu diskutují o změnách představ o demokracii, občanství a pravdě. Co můžeme chápat pod pojmem „post-truth politics“? Jak nám může srovnávací cvičení objasnit otázky, které se v poslední době objevily v různých demokratických souvislostech? V průběhu celého večera se tři paralelní řady panelů zaměří na otázky „post-truth politics“, současné městské politiky v evropských „otevřených městech“, historie která se skrývá za našimi evropskými ideály, měnící se modely občanství a transnacionalismu, otázky různých ústavních modelů, generační rozdíl a generační nespravedlnost, filozofie kosmopolitismu a řečnické i emocionální aspekty současné politiky.
http://nightofideas.co.uk/

Jiřina Šiklová
Jiřina Šiklová se narodila roku 1935 v Praze. Vystudovala historii a filozofii na Univerzitě Karlově. Vzhledem k členství v Komunistické straně Československa a zastáncem reforem, byla jedním z činitelů událostí Pražského jara. Po Sovětské invazi do Československa v roce 1968 opustila stranu a stala se členkou ilegálního disidentského hnutí. Byla aktivní bojovnicí za politické reformy v komunistickém Československu a podepsala Chartu 77. Byla také průkopníkem v oblasti genderových studií v České republice. 

 

 

Místo konání:

London School of Economics and Political Science, New Academic Building, 54 Lincolns Inn Fields, WC2A 3LJ

Datum:

26.1.2017 19:30 - 20:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala