Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.5.2017 - 21.5.2017

Journey to the Interior

Journey to the Interior je smyslová interaktivní performance inspirovaná Georgme Bellasem Greenoughem (1778 - 1855), geologem a zakladatelem divadla Society of London a Julesem Vernem a jeho Cestou do středu Země. Interakce účastníků společně s použitím nápaditých rekvizit zahrnujících například i jídlo a jedinečná lokace londýnského hřbitova Kensal Green vzbuzuje silné smyslové vjemy a podněcuje představivost. Každý z účastníků si tak může vykonstruovat svůj “vnitřní svět” v rámci kterého podnikne dobrodružnou výpravu do své vlastní fantasie.

Koncept/režie: Tereza Stehlíková

Participující umělci: Lucy Lyons, Larissa Lily, Michael Isted, Josh Ward, Dany Teixeira, Nevra Topcu, Billur Turan, Ellie Doney, Vaugn Tan

Představení je součástí Open Senses weekend  (20-21. května 2017) (http://www.opensenses.org), londýnského festivalu věnovaného smyslovému vnímání. Akce se zároveň odehraje i v rámci projektu Wormwood, 100denní spolupráce básníka Stevena J. Fowlera s Dissenters Gallery.

Místo: Dissenters Gallery, London, http://dissentersgallery.com/

Tereza Stehlíková ve svém díle pracuje především s pohyblivým obrazem. V roce 2012 získala doktorát na Royal College of Art, kde se zabývala hmatovým jazykem filmů. V současné době se zabývá meyioborovým výzkumem, jak může být pohybující se obraz použit k zachycení a komunikaci vícesmyslového zážitku. Umělkyně je odbornou asistentkou na University of Westminster a koordinátorkou výzkumu na Royal College of Art. Stehlíková je zároveň i zakladatelkou iniciativy Sensory Sites, která se snaží o vytváření mezinárodní konektivity a kolaborace mezi výstavami a výzkumnými projekty, které se zabývají smyslovým vnímáním. Umělkyně je zároveň i spoluzakladatelkou časopisu  Artesia zaměřujícího se na kreativitu. http://terezast.com

K dispozici je pouze omezený počet vstupenek – rezervace online


Místo konání:

Dissenters' Gallery 391 Ladbroke Grove, London W10 5AA

Datum:

Od: 20.5.2017
Do: 21.5.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala