Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.5.2014

Tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby ve Walesu

Institut umění a České centrum Londýn vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Aberystwythu (Wales, Spojené království) v období od 1. do 30. září 2014. O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice, a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Výherce získá měsíční pobyt na velšsém pobřeží s bohatým kulturním programem včetně možnosti setkat se s mnohými autory, překladateli, literárními kritiky a dalšími světovými osobnostmi z oblasti literatury. Termín pro podání přihlášky je 2. května.

 
Institut umění a České centrum Londýn vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Aberystwythu (Wales, Spojené království) v období od 1. do 30. září 2014.
O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice, a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Umělcům budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady do/z Walesu a náklady spojené s pobytem ve výši 17 000 Kč.

Autor bude ubytován v soukromém domě v klidné lokalitě v centru Aberystwythu, který se nachází v docházkové vzdálenosti od centra města. Dům je používán k rezidenčním účelům a autor bude mít k dispozici samostatný pokoj s internetovým připojením, vlastní koupelnu a sdílenou kuchyň.

Hostitelskou organizací je Wales Literature Exchange (WLE), která byla založena v roce 2000 s cílem podporovat překlady velšské literatury a vazby mezi Walesem a mezinárodní literární scénou. Pracuje se spisovateli, překladateli a vydavateli a vedle šíření povědomí o velšské literatuře ve světě se snaží přinášet zahraniční literaturu do Walesu. WLE sídlí v Ústavu literatury, jazyka a umění Univerzity Aberystwyth. Město je také domovem Národní knihovny Wales, největší a nejlépe vybavené knihovny v tomto regionu. Informace o předchozích projektech a rezidenčních programech WLE můžete najít na webové stránce www.waleslitexchange.org.

O rezidenta bude osobně postaráno a veškerý program bude tvořen na základě jeho individuálních potřeb. Autor bude mít k dispozici servis hostitelské organizace, která může zprostředkovat autorská čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd. Bude mít také možnost využívat vybavené kancelářské prostory v sídle WLE či studovny v Národní knihovně Wales. Rezidentovi bude rovněž umožněno si půjčovat knihy v univerzitní knihovně.

 
Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy

a) Motivační dopis v češtině a v angličtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu atd. (v podobě maximálně dvou stran formátu A4). 

b) Profesní životopis žadatele v češtině a v angličtině.

c) Přehled napsaných a vydaných děl.

Žádost zpracovanou podle uvedených podmínek zašlete Viktorovi Debnárovi
na e-mailovou adresu viktor.debnar@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek je pátek 2. května 2014

  • Po termínu předložené žádosti a neúplně či chybně zpracované žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.

  • Zaslané žádosti posoudí odborná komise; o výsledku výběrového řízení budou žadatelé vyrozuměni do 12. května 2014.

  • Vybraný literát zpracuje písemnou zprávu o pobytu v rozsahu cca jedné strany A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.

http://www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=176&news_id=14658

Přihláška ke stažení zde:

Místo konání:
Aberystwyth, Wales
Datum:

2.5.2014

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala