Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.10.2013 20:00

Ondrej Buddeus pro Rich Mix

Vynikající český básník Ondřej Buddeus se ve středu 23.října zúčastní výjimečného autorského čtení, jež je součástí ojedinělého kolaborativního projektu v Rich Mix Arts Centre Lower Cafe Gallery.

Více informací zde
http://www.richmix.org.uk/venues/spaces/cafe-gallery/

Ondřej Buddeus (*1984) je český překladatel, básník a publicista. Studuje skandinavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde píše doktorskou práci. Byl na studijních pobytech v Oslu a Kristiansandu. Překládá z němčiny a norštiny (autory jako Josef Winkler, Theodor Herzl, Jan Erik Vold, Audun Mortensen, Christian Futscher). Je šéfredaktorem magazínu pro současnou poezii Psí víno. Vlastní texty časopisecky publikoval například v periodikách A2, Tvar, Souvislosti. Některé z jeho textů byly přeloženy do němčiny, italštiny, polštiny a angličtiny. V roce 2011 mu vydalo nakladatelství Petr Štengl debutovou sbírku textů 55 007 znaků včetně mezer. V tomtéž roce vydal ve spolupráci s Alžbětou Skálovou a Martinou Kupsovou obrázkovou knížku pro dospělé Orangutan v zajetí má sklony k obezitě v nakladatelství Napoli. Za své publikace byl nominován na cenu Magnesia Litera, Bank Austria Literaris a Dresdner Lyrikpreis.  V roce 2012 vydal knihu Rorýsy, za níž obdržel na jaře 2013 Cenu Jiřího Ortena za literaturu.

 

Ukázka ze sbírky 55 007 znaků včetně mezer:

odpovědná angažovaná báseň

V této básni
je vyvážený rozpočet a příjmy pokrývají náklady.
této básni se také aktivně bojuje proti korupci a klientelismu.
této básni je
o poznání méně byrokracie
a radikálně snížený počet úřednic.
S ostatními básněmi
se tahle báseň shodne například
na transparentní sociální politice,
ale školné
zůstává otázkou
a odhodlání transformovat
i další problematické body
svého programu
nepostrádá.
V této básni dostanou důchodci
přidáno na důchodech
a matky na mateřských.
Ostatně - báseň v mezičase
vyřešila i spor o církevní majetek.
Tato báseň se v závěru
vzdává imunity.
Nechť to čtenář
považuje za vstřícné gesto
a důkaz toho,
že po moci ani penězích
po příští 4 roky nezatouží.

Místo konání:

Rich Mix Arts Centre Lower Cafe Gallery​

Datum:

23.10.2013 20:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala