Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.9.2014 - 30.10.2014

Fotografové války

Výstava Fotografové války představuje tři z pěti velkých českých fotografů, vojáků rakousko-uherské armády, o jejichž kolekcích negativů a fotografií se nevědělo téměř 90 let. Jedná se o světový objev, jelikož dějiny fotografie znají velmi málo konkrétních jmen fotografů z 1. světové války, natož nějaké jejich ucelené dílo. Proto jsou soubory českých vojáků-fotografů naprosto jedinečnými. Díky několika šťastným okolnostem se kurátor výstavy dostal ke stovkám skleněných a planfilmových negativů Gustava Brože a Jana Myšičky a Rajmanův vnuk Pavel Hančar mu přinesl desítky malých pohlednicových fotografií.

Gustav Brož
Jeho jméno bylo identifikováno z několika fotografií a podrobných zápisků, které si vedl o všech fotografovaných událostech. Brož začínal válčit na italské frontě a pak byl přesunut na východ, na ruskou frontu, odkud je také většina jeho vynikajících snímků. Poté v polovině roku 1916 dezertoval do Ruska. Snímky V naší kuchyni, Skok sanitního psa, Polní udírna, a mnoho dalších fotografií už nyní patří k pokladům české i světové fotografie.

Jan Myšička

Neuvěřitelný soubor stovek negativů a kopií Jana Myšičky, pečlivě uspořádaných a popsaných, uchovával přes třicet let na půdě učitel Josef Bohuňovský, který je dostal od jediné Myšičkovy dcery, paní Mohelské. J. Myšička působil v maďarském Egeru a také na italské frontě, kde byl dvakrát raněn.

Jenda Rajman
V případě Jendy Rajmana jde o unikátní kolekci fotografií, negativy se nedochovaly. Rajman celou válku působil ve vojenském špitálu v Podmelci, dnešním Slovinsku, a fotografoval tam každodenní život. Hrůzy války viděl zblízka, když byli přiváženi zmrzačení vojáci z první linie. Na jednom snímku je na noze vojáka popis 50 000. raněný… Jde o naprosto unikátní snímky, např. Operace hlavy v polních podmínkách, fotografie kolony sanitek nebo pohled na raněné vojáky do špitálu, který byl zřízen v zabrané truhlářské firmě. 

Otvírací doba:
Sobota 20. & neděle 21 září: 10 am - 5 pm
Mon - Fri: 9 am - 1 pm, 2 pm - 5 pm

Výstava je součástí Open House Londýn (20. – 21. září 2014), unikátního konceptu, který umožňuje veřejnosti zdarma přístup do obvykle nepřístupných, avšak architektonicky zajímavých míst.  Více než tisíc lidí tak bude mít možnost se během tohoto víkendu seznámit s těmito unikátními fotografiemi na Zastupitelském úřadu České republiky v Londýně, který je jedním z 750 destinačních míst Open House.

Doprovodný program výstavy:

Českoslovenští dobrovolníci ve světové válce 1914 - 1918
Československo, 1934, 44 min
Střihový dokument z roku 1934 věnovaný čsl. legionářům v 1. světové válce ilustruje život vojáků, jejich hrdinství a všední život na frontě. Českoslovenští legionáři se vyznamenali na mnoha bojištích. Svou odvahu prokázali v bitvě u Zborova v Rusku nebo na Piavě v Itálii. Film zobrazuje celý konflikt od jeho vypuknutí, včetně sarajevského atentátu, a další klíčové události první velké války v Evropě ve 20. století a věnuje se rovněž osobnosti prezidenta T. G. Masaryka.
http://film.nfa.cz/portal/avrecord/0064888


Rakousko-uherská monarchive ve válce: na Východní frontě a v zázemí
13.10.2014, 19:00 / Austrian Cultural Forum London, 28 Rutland Gate, London SW7 1PQ
Diskusní duel rakouského historika, ředitele vojenského muzea Arsenal z Vídně prezentujícího zájmy monarchie a její armádu jako celku s historikem Eduardem Stehlíkem, zástupcem menšinového národa neztotožňujícího se se zájmy monarchie a její armády. Diskuse poukazující na rozporuplnost chápání 1. světové války a toho, co představovala pro tehdejší obyvatele, jak v samotném Rakousku, tak v českých zemích je také součástí programu akcí věnovaných 1.světové válce připravených Rakouským kulturním fórem. Doprovodný program k výstavě Váleční fotografové. Více informací o akci

Tato akce je pořádána s laskavou pomocí firmy Techo

 

Místo konání:

Embassy of the Czech Republic, 26 - 30 Kensington Palace Gardens London W8 4QY

Datum:

Od: 20.9.2014
Do: 30.10.2014

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala