Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.1.2016

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2016 - výzva

Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují 2. ročník mezinárodní soutěže pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy autorů obdobného věku, tj. kolem 40 let. Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu maximálně 15 normostran z knihy publikované v letech 2014/2015. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota.

Odborná komise, sestávající ze zástupců ČC a jejich dramaturgické rady, IDU a Ceny Česká kniha, letos vybrala prozaický debut Anny Bolavé (*1981) Do tmy (Odeon, 2015).

Cena
Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na Bohemistickém semináři a na překladatelské dílně v jeho rámci. 

Podmínky účasti
Přihlásit se mohou překladatelé do jazyka daného teritoria s trvalým pobytem v dané zemi a do 40 let věku, kteří dosud nepublikovali žádný knižní překlad.

Zadání
Překlad textu z knihy Anny Bolavé: Do tmy (Kapitola šestá – Divizna velkokvětá květ, str. 98 - 112).
Text ke stažení zde:

Termíny
Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 31. ledna 2016
Termín zveřejnění výsledků: do 31. března 2016
Termín pobytu oceněných v ČR: dle termínu Bohemistického semináře, předběžně červenec 2016.  

Soutěžící odevzdá svůj příspěvek v elektronické podobě nejpozději 31. 1. 2016 zasláním na
e-mailovou adresu příslušného ČC/ZÚ v zahraničí.  E-mailové kontakty naleznete na www.mzv.cz
a www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ .

Kontaktní osoba: Taťjana Langášková, vedoucí programového oddělení ČC,  langaskova@czech.cz

 

Místo konání:

Deadline for applications: 31 January 2016

Datum:

31.1.2016

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala