Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.12.2015

Evropská noc literatury 2016 - Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem: Nové literární hlasy - VÝZVA K ÚČASTI

Pro Evropskou noc literatury 2016 (ENL) hledáme překladatele, kteří by na akci, ENL Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem, prezentovali dílo evropského autora vhodné k publikaci v zahraničí. ENL Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem je otevřen všem překladatelům žijícím ve Velké Británii nebo v kontinentální Evropě, kteří mají zájem přeložit dílo evropského autora do angličtiny a připravit ho pro publikaci.

Šest nejlepších návrhů bude vybráno porotou pro veřejnou prezentaci. V rámci této prezentace budou autoři návrhů soutěžit o Nejlepší pitch před porotou a publikem, které hlasováním určí vítěze. Porotě bude předsedat editor Granta Books Max Porter. Vítěznému překladateli bude literárním centrem Free Word a Anglickým PEN klubem nabídnuta podpora a pomoc s propagací projektu. Autoři všech šesti vybraných překladů získají od PEN klubu grant 250 GBP, které mohou využít k překladu ukázky a přípravě čtenářské zprávy k publikaci na webu anglického PEN klubu.

Záměrem soutěže ENL Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem je podpora a propagace spisovatelů z Evropské unie, kteří ještě nepublikovali žádné kompletní dílo v angličtině, a poskytnutí příležitosti překladatelům aktivně lobovat za díla svých oblíbených spisovatelů před britskými nakladateli a literárními agenty.

Svůj pitch přihlašte vyplněním přihlašovacího formuláře a přiložením ukázky překladu na adresu eln@eunic-london.org do 7. prosince 2015. Dokumenty prosím zašlete jako dva samostatné soubory v programu Word. 

Podmínky pro nominaci a výběr kandidátů:

- Překladatelé musí žít ve Velké Británii nebo kontinentální Evropě
- Navrhovaný autor z Evropské unie dosud nepublikoval žadné kompletní dílo v angličtině (úryvky uveřejněné v antologiích a časopisech jsou uznatelné)
- Navrhovaná ukázka by neměla být publikována před soutěží ENL Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem.
- Nesmí se jednat o ukázku, která byla přihlášena do ENL Překladatelského pitche 2014
- Překladatel musí ověřit, zda jsou k dispozici práva pro překlad do angličtiny a získat povolení od držitele práv k tomu, aby knihu v rámci této akce mohl prezentovat
- Navrhované dílo v původním jazyce musí být vydáno po 31. prosinci 2000
- Ukázka překladu o obsahu maximálně 1500 slov ve formátu Word musí být zaslána spolu s přihláškou
- Nominace budou posouzeny porotou, která vybere finalisty na základě literárních kvalit a přesvědčivosti projektu. K účasti jsou vyzývány zejména překlady z jazyků, které jsou méně často překládány a publikovány
- Překladatelé se musí zúčastnit veřejné akce 9. června 2016 ve Free Word Centre v Londýně.  Šest vybraných překladatelů obdrží před akcí průvodce akcí. Každý pitch bude obsahovat čtení úryvku z překladu profesionálním hercem.


Kontakt:
Žádost o přihlašovací formulář a dotazy ohledně ENL nebo nominací posílejte na eln@eunic-london.org. Přihlášku na  Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem: Nové literární hlasy si můžete stáhnout na www.europeanliteraturenight.co.uk nebo zde:


ENL Předkladatelský pitch s anglickým PEN klubem je organizován Českým centrem Londýn ve spolupráci s anglickým PEN klubem, centrem Free Word, Translators Association a Emerging Translators Network.


Evropská noc literatury je každoroční literární showcase, která ve Velké Británii představuje nejlepší autory z kontinentální Evropy. ENL je projektem EUNIC London, koordinovaný Českým Centrem a podpořený Evropskou komisí v Londýně a probíhá ve spolupráci s Britskou knihovnou. ENL Londýn, jež se odehrává vždy v květnu, je součástí oslav literatury simultánně se konajících ve velkých evropských městech.

Místo konání:


Datum:

7.12.2015

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala