Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.4.2020

Cena Susanny Roth – výzva k účasti na 6. ročníku soutěže

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 6. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth, jež nese jméno slavné švýcarské překladatelky Susanny Rothové (1950–1997), která významně přispěla k propagaci současné české literatury v zahraničí.

Soutěž je určena začínajícím překladatelům z českého jazyka do 40 let*, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy. Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu cca 20 normostran z knihy vydané v ČR v období od listopadu 2019 do listopadu 2020. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.

*Vítězové předchozích ročníků jsou ze soutěže vyloučeni.

TEXT K PŘEKLADU

Odborná porota vybrala knihu Veroniky Bendové Vytěženej kraj (nakl. FRA, 2019). Soutěžním textem je část knihy na s. 22–39 (s. 22 od druhého odstavce začínajícího větou Navigace stále čekala na signál, s. 39 až do věty Libkovice posraný) o rozsahu cca 22 normostran.

Veronika Bendová se narodila v roce 1974 v Praze. Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na pražské FAMU. Literárně debutovala v roce 2012 novelou Nonstop Eufrat, která byla také přeložena do španělštiny. Příležitostně publikuje časopisecky povídky.

Text ke stažení zde:CENA
Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

ZADÁNÍ A PODMÍNKY ÚČASTI
Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Veroniky Bendové Vytěženej kraj (s. 22–39), profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu. Vše zašle v elektronické podobě nejpozději do 31. března 2020 na e-mailovou adresu clarkova@czechcentre.org.uk. Více informací nejdete v podmínkách soutěže.

Soutěž je určena pro mladé překladatele do 40 let. Vítězové předchozích ročníků jsou ze soutěže vyloučeni. Více informací naleznete v podmínkách soutěže.

 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VÝZVYPODMÍNKY SOUTĚŽE
TERMÍNY

Uzávěrka pro zaslání překladů: 30. dubna 2020
Zveřejnění výsledků: do 1. června 2020
Pobyt oceněných překladatelů v ČR: srpen 2020 (bude ještě upřesněno)

KONTAKTNÍ OSOBY
Anna Hrabáčková, Česká centra, E: hrabackova@czech.cz
Jan Zikmund, České literární centrum E: jan.zikmund@czechlit.cz

  

 

 


Místo konání:


Datum:

30.4.2020

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala