Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.10.2014 19:00

Rakousko-uherská monarchie ve válce: na Východní frontě a v zázemí

Diskusní duel rakouského historika, ředitele vojenského muzea Arsenal z Vídně prezentujícího zájmy monarchie a její armády jako celku, s historikem Eduardem Stehlíkem, zástupcem menšinového národa neztotožňujícího se se zájmy monarchie a její armády. Diskuse poukazující na rozporuplnost chápání 1. světové války a toho, co představovala pro tehdejší obyvatele, jak v samotném Rakousku, tak v českých zemích je také součástí programu akcí věnovaných 1.světové válce připravených Rakouským kulturním fórem. Doprovodný program k výstavě Váleční fotografové.

Christian Ortner je rakouský vojenský historik původem z Lince. Absolvent Univerzity Vídeň nastoupil do Muzea vojenské historie nastoupil již v roce 1995, v roce 2005 se stal jeho ředitelem. Pod jeho vedením se díky pořádání četných přednášek, konferencí a speciálních událostí počet návštěvníků ztrojnásobil. Christian Ortner je autorem mnoha odborných vojensko-historických článků a publikací a mezinárodně proslulým odborníkem.

Eduard Stehlík je český vojenský historik a spisovatel. Je autorem nebo spoluautorem dvou desítek monografií věnovaných vojenským dějinám, dále je také autorem či spoluautorem několika výstav. Jeho kniha „Lidice – příběh české vsi“ získala v květnu 2005 v soutěži „Gloria musaealis“ vyhlašované Ministerstvem kultury České republiky a Asociací muzeí a galerií hlavní cenu v kategorii Muzejní publikace roku 2004. Kromě toho je také spoluautorem stálé expozice muzea Památníku Lidice.

Diskusi povede Janice Murray, ředitelka National Army Museum.

Vstup volný, rezervace nutná
Rezervace


Výstava Fotografové války, která představí tři z pěti velkých českých fotografů, vojáků rakousko-uherské armády bude k vidění od 20. září do 30. října na České ambasádě v Londýně. Více informací o výstavě.

Akce je podpořena Velvyslanectvím České republiky ve Velké Británii.

Místo konání:

Austrian Cultural Forum London, 28 Rutland Gate, London SW7 1PQ

Datum:

13.10.2014 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala