Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.10.2018 19:00

Zrození Československa: mýtus a realita

Přesně před sto lety se s koncem první světové války v centru Evropy zrodil nový stát, Československo. Pro mnohé byl tento „národní stát“ Čechů a Slováků splněným snem: započal tak mýtus o zlaté éře v české historii, která trvala následujících dvacet let. Co je na tom ale pravdy? Jak stabilní a životaschopný byl první Československý stát? Není trochu problematický už jeho samotný válečný zrod?

V této panelové diskuzi vystoupí čtyři historikové s cílem vyvrátit mýty a odhalit tak okolnosti vzniku samostatného Československa, přiblížit naděje a obavy obklopující formování státu, i napětí mezi českými a slovenskými vůdci, přítomné už od počátku.

------------------------------------------------

Panelisté: Etienne Boisserie, Jana Osterkamp a Jakub Beneš

Debatu povede profesor Mark Cornwall

Etienne Boisserie přednáší moderní i současné dějiny střední na Národním institutu východních jazyků a civilizací (Inalco, Paříž). Vyučuje taktéž slovenskou a českou historii moderní doby, je autorem několika studií zabývajících se historií Slovenska koncem 19. století a v průběhu první poloviny 20. století. Jeho nejnovější výzkum se soustředí na České a slovenské země za první světové války a nedávno publikoval knihu „Češi v rakousko-uherské válce“.

Jana Osterkamp je historička a profesorka práva. V minulém roce se stala vedoucí katedry historie východní Evropy na LMU Mnichov a od roku 2012 vede skupinu Emmy Noetherové pro mladé badatele zabývající se problematikou federalismu v habsburské monarchii a jejích nástupnických státech. V minulosti se věnovala moderním dějinám východní a střední Evropy i ústavním, právním a soudobých dějinám Československa, resp. Česka. Jako jedna z hlavních badatelek se také podílela na postgraduálním programu "Religious Cultures in the nineteenth and twentieth-century Europe" v Mnichově, Praze a Poznani.  Její současný výzkum zahrnuje rozsáhlejší studii o dějinách federalismu v habsburské říši v "dlouhém" 19. století.

Jakub Beneš přednáší dějiny moderní Evropy na Univerzitě v Birminghamu. Za svou monografii Workers and Nationalism: Czech and German Social Democracy in Habsburg Austria, 1890–1918 získal několik předních ocenění v oboru a sleduje v ní vliv fenoménu nacionalismu na dělnická hnutí od konce 19. Století. Dějinám středovýchodní moderní Evropy se věnuje ve svých publikacích i na dále, jeho současný výzkum se zaměřuje na rolnické vzpoury a rolnická hnutí v Evropě ve dvacátém století.

Mark Cornwall je profesorem Moderních evropských dějin  na Southamptonské univerzitě a předním britským odborníkem na moderní české dějiny. Svůj výzkum zaměřil na Československo a rozsáhle se zabýval také tzv. sudetoněmeckou otázkou.  Ze svého postu předsedy Fóra českých a slovenských studií, který do nedávna zastával, se snažil podporovat a rozšiřovat britský akademický výzkum v oblasti středoevropských regionů.

------------------------------------------------

Debata bude doplněna projekcí ojedinělých archivních záběrů Prahy z 28. října 1918.

Vstupenky: £7 + rezervační poplatek
REZERVACE ONLINE


Akce je součástí CZECH100, festivalu českého filmu, divadla, výtvarného umění, designu a hudby pořádaného Českým centrem Londýn u příležitosti oslav 100. výročí založení Československa (28. října - 9. prosince 2018).Součástí: a
 

 

 

 

Místo konání:

Czech Embassy Cinema, 26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY

Datum:

30.10.2018 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala