Poradní rada českého centra Londýn

Ve snaze posílit institucionální správu, programovou excelenci Českého centra a podpořit jeho dlouhodobou udržitelnost, jsme se rozhodli zřídit Poradní radu.

Cílem této rady je přispět k prezentaci špičkové programové nabídky v oblasti kultury, umění, vědy a inovací a kreativních činností, která podpoří vzájemné česko-britské vztahy a spolupráci.

Je mi ctí a potěšením, že Poradní radu tvoří přední české a britské osobnosti jak z oblastí kulturně-uměleckých, tak také z akademického a vědecko-výzkumného prostředí. Jednotliví členové rady zcela zásadně přispěli k rozvoji společnosti a svým zemím jsou zaslouženým přínosem. Jménem Českého centra jsem hrdý na to, že se rozhodli s námi spolupracovat.

Mgr. Přemysl Pela, MA
ředitel Českého centra Londýn

ČLENOVÉ PORADNÍ RADY ČESKÉHO CENTRA LONDÝN
Jindřich Vybíral
Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Jindřich Vybíral je rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze od února 2019. Před tím zde působil jako profesor a vedoucí katedry dějin umění. Téměř 10 let působil v pražské Národní galerii, mimo jiné jako vedoucí sbírky architektury. O architektuře 19. a 20. století vydal řadu studií a také knižní publikace. Věnuje se ale také metodologii umění a je členem redakčních rad českého časopisu Umění a britského Journal of Art Historiography.Jonathan Watkins
Ředitel galerie Ikon, Birmingham

Jonathan Watkins je ředitelem galerie Ikon od roku 1999. Dříve působil řadu let v Londýně jako kurátor galerie Serpentine (1995-97) a ředitel galerie Chisenhale (1990-95). Pracoval na mnoha kurátorských projektech, včetně Castello di Rivoli v Turíně a benátského bienále v Itálii a v galeriích Hayward a Tate v Londýně. O současném umění také píše do řady periodik. V roce 2013 byl časopisem Foreign Policy jmenován jedním ze 100 nejlepších světových myslitelů.Eva Zažímalová
Prezidentka Akademie věd České republiky

Eva je prezidentkou Akademie věd České republiky. Od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. V letech 2007 až 2012 vedla tento institut jako jeho ředitelka. V roce 2013 byla na Univerzitě Karlově jmenována profesorkou anatomie a fyziologie rostlin. A byla také zvolena do Evropské akademie věd a umění. Věnuje se molekulárním mechanismům účinku rostlinných hormonů. Výsledky jejího výzkumu našly uplatnění v zemědělství.Karel Och
Umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

Karel Och je uměleckým ředitelem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech od roku 2010. Jako člen výběrové komise ale v KVIFF působil již od roku 2001. Je také členem Evropské filmové akademie. A od roku 2014 působí jako lektor poroty Benátských dnů a jako člen komise Nizozemského filmového fondu podporujícího rozvoj projektů v mezinárodním kontextu.Matthew Stephenson
Předseda správní rady Photographers' Gallery v Londýně

Matthew Stephenson je nezávislý umělecký konzultant, specialista na 19. a 20. století a současné umění, se zvláštním zájmem o umění střední a východní Evropy. Je předsedou správní rady The Photographers Gallery, jediné veřejné instituce ve Velké Británii, která se věnuje výhradně fotografii. Pracoval také jako ředitel ruské pobočky aukční síně Christie's a jako mezinárodní ředitel galerie PACE v Londýně.Lubomír Lízal
Prezident Anglo-American College v Praze

Lubomír je prezidentem Anglo-American College v Praze od roku 2018. Je českým ekonomem, který naposledy působil jako člen bankovní rady České národní banky. Působil ale také jako vedoucí výzkumný pracovník v Ekonomickém ústavu AV ČR a docent CERGE UK, přičemž obě instituce vedl i jako společný ředitel. Má více než dvacet let profesionálních a mezinárodně-obchodních zkušeností, včetně zkušeností z akdemického sektoru a to jak v České republice tak také v zahraničí.Richard Drury
Vedoucí kurátor Galerie středočeského kraje v Kutné hoře (GASK)

Richard Drury je výtvarný kritik a historik umění, kurátor moderního a současného umění, galerijní pracovník, překladatel, redaktor a vysokoškolský pedagog. Od svého příchodu do České republiky přeložil do angličtiny stovky odborných statí, textů k výstavám i k uměleckým sbírkám. Jako kurátor představil v zahraničí například díla Jiřího Koláře, Vladimíra Boudníka, Jiřího Anderle nebo Josefa Čapka. Za novou koncepci stálé expozice GASK s názvem „Stavy mysli / Za obrazem“ (2014) získal v roce 2015 prestižní ocenění v národní soutěži Gloria musaealis jako Muzejní výstava roku.