Česká škola ve VB

Aktivity pro české děti žijící v Británii


Na této stránce naleznete informace o českých školách, školkách, klubech a dalších organizacích, které se ve Velké Británii pravidelně setkávají a které poskytují výuku češtiny pro děti, představují dětem české tradice, pořádají akce pro rodiny s dětmi a jsou místem pro setkávání českých rodičů žijících ve Velké Británii. Seznam určitě není úplný, a pokud víte o dalších, budeme moc rádi, když nám napíšete na [email protected].

LONDÝN

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC
Česká škola bez hranic je nestátní nezisková organizace, která poskytuje výuku českého jazyka a českých reálií pro děti žijící za hranicemi České republiky. Doplňuje tak základní školní docházku, kterou děti českého původu absolvují v britských školách. Vyučuje děti už od dvou let ve dvou předškolních skupinách (Kids´Art Club). Školní sekce (Czech School) začíná nultým ročníkem pro děti od pěti let a pokračuje až do deváté třídy. Výuka probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro obory Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět. Po každém pololetí žáci obdrží osvědčení, které je ekvivalentem českého vysvědčení. Česká škola má status poskytovatele vzdělávání v zahraničí, snímž je uzavřena smlouva o zajištění vzdělávání občanům České republiky v zahraničí v období plnění povinné školní docházky. To znamená, že poskytuje svým žákům osvědčení, které je ekvivalentem českého vysvědčení.
Činnost školy je koordinována spolkem Česká škola bez hranic, jehož hlavním cílem je výchova česky mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí, která bude v dospělosti schopna nejen česky číst a psát, ale také si zachová povědomí o svých kořenech a pocit sounáležitosti s českým národem a Českou republikou.
e-mail: [email protected]
web: www.czechschool.org.uk 
FB: https://www.facebook.com/CeskaskolabezhranicLondyn

OKÉNKO, CZECH AND SLOVAK C.I.C.
Česká a slovenská komunitni organizace Okénko propaguje české a slovenské tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. V její pravidelné české a slovenské soboní škole se mohou vzdělávat děti školního (5-14 let) i předškolního věku (od narození do 5 let). Děti se učí v souladu s českými a slovenskými osnovami (čtení, psaní, prvouku a posléze zeměpis a historii). V případě zájmu se v Okénku mohou děti připravovat na přezkušovací zkoušky z českého jazyka. Okénko pořádá rovnež aktivity pro rodiče (lekce češtiny pro dospělé, ples, knižní klub, pěvecký sbor, divadelní spolek, fitness lekce) a akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka, Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, kempovaní, Šlapáček, atd.)
Více informací: www.okenko.uk
email: [email protected]

CZECH LANGUAGE CLUB LONDON
Czech Language Club je jazyková škola se sídlem v Londýně věnující se výuce dospělých a dětí. Nabízí několik typů výuky češtiny, mimo jiné i speciální kurzy pro rodiče bilingvních dětí v Okénku (www.okenko.co.uk). Pro děti organizují pravidelné nedělní kroužky češtiny ve Velehradu (www.velehrad.co.uk). Ve spolupráci s dalšími organizacemi v Londýně pořádají kulturní akce pro studenty češtiny a Čechy žijící v Londýně.
Email: [email protected]
Web: www.czechlanguageclub.co.uk
Facebook: www.facebook.com/czechlanguageclub/
Instagram: www.instagram.com/czechlanguageclub/
Telefon: +44 (0) 7456 593962

INTERNATIONAL SCHOOL OF LONDON
Soukromá mezinárodní škola nabízející vedle výuky jazyků z celého světa také výuku češtiny pro děti od 3 do 19 let v rámci programu International Baccalaureate (IB) na úrovni základního, středoškolského a diplomového učebního programu.
Web: www.isllondon.org
E-mail: [email protected]
Telefon: +44 (0)208 992 5823


BERKSHIRE

CZECH SCHOOL BERKSHIRE
Czech School Berkshire je charitativní organizace, která nabízí nedělní vyučování českého jazyka pro děti. Školní sekce je pro děti od 4 do 15 let a zaměřuje se na výuky českého jazyka, české literatury, prvouky, a později i zeměpisu a dějepisu ČR. Pro děti do 4 let provozují česko-slovenskou předškolní hrací skupinku. Dále nabízejí výuku češtinz pro dospělé a pořádají kulturní akce.
Web: www.czechschoolberkshire.org.uk
Facebook: https://www.facebook.com/czechschoolberkshire/
E-mail: [email protected]
Telefon: +44 (0) 7891 258977


BIRMINGHAM

CZECH CLUB BIRMINGHAM
Hlavním záměrem této neziskové organizace je vúuka češtiny a rozšiřování povědomí o české kultuře v Birminghamu a ve West Midlands. V sobotní škole Klubko momentálně probíhá výuka děti od nultého ročníku po 4. třídu, školka Klubíčko je určena pro předškolní děti do 4 let a v Českém klubíku se děti učí češtinu jako cizí jazyk. Czech Club Birmingham zajišťuje i výuku českého jazyka pro dospělé a pořádá i další pravidelné či nárazové akce pro rodiny a širší veřejnost jako například charitativní pochody, oslavy svátků (Velikonoce, Mikuláš, Masopust), výtvarné dílny, plesy nebo divadelní představení. Aktivně spolupracuje s dalšími organizacemi v Birminghamu a okolí, díky kterým propaguje českou kulturu v Británii.
Web: http://www.czech-club.co.uk/
E-mail: [email protected]
[email protected]
Facebook: @Czech.Slovak.Club.Birmingham
Twitter: @CzechBirmingham


BRISTOL

STONOŽKA
Stonožka (Bristol) pořádá řadu akcí pro rodiny a provozuje českou a slovenskou školu. Czech & Slovak School Bristol – sobotní škola dětem od 3 let nabízí předškolní vzdělávání a vzdělávání prvního stupně v češtině (nebo slovenštině). Obsah učiva v české sekci školy odpovídá požadavkům na zkoušky ze znalosti češtiny a českých reálií na většině základních škol v ČR.
Webové stránky: https://www.stonozka.co.uk
Fb: https://www.facebook.com/stonozka.bristol
E-mail: [email protected]


EDINBURK

SCOTTISH CZECH AND SLOVAK FUND
The Scottish Czech & Slovak Fund je charitativní organizace se sídlem v Edinburku. Jejím posláním je rozvoj kulturních a vzdělávacích vztahů mezi Skotskem a Českou a Slovenskou republikou. Součástí organizace je i Dětský klub pro setkávání rodičů s malými dětmi do tří let věku a Česká a slovenská škola v Edinburku (Foxes and Cubs), kde děti učí rodilí čeští a slovenští učitelé. Ve škole se vyučuje český jazyk a reálie podle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT a probírá se učivo 1.-3. třídy ZŠ.
Web: www.scsfund.uk
E-mail: [email protected]
Facebook: https://en-gb.facebook.com/scsfund/


LEEDS

COMENIUS SCHOOL UK
Comenius School UK je krajanská organizace provozující České Kulturní Centrum Leeds, české školy v Leeds a okolí. Tato školská zařízení jsou registrována při Leeds City Council. Kromě výuky českého jazyka, historie, zeměpisu a výtvarné výchovy organizují i kulturní a společenské akce v regionu.
Web: http://www.comenius.one/
Facebook: https://www.facebook.com/comenius.one/ 
E-mail: [email protected] 
Telefon: +44 (0) 7446 19 11 52


MANCHASTER

ČESKÁ ŠKOLA MANCHASTER
Cílem školy je stát se součástí ČŠBH a bude vyučovat podle Vzdělávacího programu ČŠBH, ale připravuje i třídu pro děti, pro které je čeština druhým jazykem a které se nepotřebují připravovat k vyrovnávacím zkouškám na českých školách.
Web: http://czech-school-mcr.webstarts.com
E-mail: [email protected][email protected]


PETERBOROUGH

COMPAS (COMMUNITY PARTNERSHIP GROUP)
COMPAS je charitativní organizace, která byla založená v listopadu 2010 v Peterborough. COMPAS poskytuje doplňkového vzdělání ve formě sobotní školy (český a slovenský jazyk pro děti a anglický jazyk pro dospělé) a organizuje kulturní akce (Den dětí, Mikuláš, Den Romů, oslava Velikonoc, výlety atd).
Web: www.compas.org.uk.
Ředitel: Petr Torák MBE - [email protected]


SHEFFIELD

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST V SHEFFIELDU/ SHEFFIELD CZECH AND SLOVAK SOCIETY
Česká a slovenská společnost v Sheffieldu je dobrovolná nezisková organizace, která vítá Čechy, Slováky z okolí Sheffieldu, jejich partnery, kamarády a kohokoli se zájmem o český a slovenský jazyk a kulturu.
Web: www.csssheffield.org.uk
Facebook: www.facebook.com/groups/czechslovaksocietysheffield
E-mail: [email protected]


SURREY

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST V SURREY/THE CZECH AND SLOVAK SOCIETY IN SURREY
Sdružení mladých česko/anglických rodin s dětmi, zaměřené na udržení češtiny u dětí, kulturu a české tradice. Kontakt: Irena Alsopová, předsedkyně, tel.: +44(0) 7896314226.
E-mail: [email protected]
Telefon: +44 (0) 7990077567