Nová historie Terezína s Dr. Annou Hájkovou

Čt 11. 03. 2021 19:00 Online událost

Terezín, jak ho známe v češtině, neboli Theresienstadt v němčině, byl provozován nacisty od litspadu 1941 do května 1945 jako tranzitní gheto pro středo a západoevropské Židy před jejich cestou smrti na východ

Online přes Zoom
Vstup zdarma /  
NUTNÁ REZERVACE ZDE 
Upozornění: Přístupový odkaz na Zoom získáte v potvrzovacím emailu poté, co se zaregistrujete.

Terezín je dnes ve světě spojován především s nacistickou propagandou, které posloužila nechvalně proslulá výprava Červeného kříže v roce 1944, kuturním životem a terezínskými dětmi. Tato stránka fungování terezínského ghetta však vypovídá jen málo o tom, co se stalo s 140 tisíci lidmi, kteří během války prošli jeho branami. Kniha Poslední ghetto předkládá pohled do historie Terezína a také první podrobný analytický popis společnosti v nacistických věznicích. Autorka Anna Hájková se také zaměřuje na každodenní historii Židů střední a západní Evropy, jejichž životy přeťalo vraždění Holocaustu.

Během tří a půlletého období jeho existence se v ghettu rozvinula sociální hierarchie, v níž i drobné rozdíly mohly rozhodnout o osudu jednotlivce. Mezi vězni se vytvořily nové kulturní a společenské zvyklosti, vznikaly přátelské i milostné svazky a utvářely se nové rodiny.  

Kniha na základě rozsáhlého studia zdrojů v devíti jazycích a citlivého výkladu svědectví obětí osvětlí fungování lidské společnosti v extrémních podmínkách. Dr. Anna Hájková je hostující profesorkou na University of Warwick. Je autorkou mnoha článků v akademických i populárních médiích, její práce uveřejnily mj. Haaretz, The Jewish Chronicle, a Tablet Magazine.

Moderátor: François Guesnet, Profesor moderních židovských dějin na Katedře hebraistiky a židovských studií na University College, London

Akci pořádá České centrum se spolupráci s JW3

Informace o události

  • Název události: Nová historie Terezína s Dr. Annou Hájkovou
  • Datum: Čt 11. 03. 2021
  • Čas: 19:00
  • Adresa: Online událost
  • Organizátor: JW3

Podobné události