Cena Susanny Roth – výzva k účasti na 7. ročníku soutěže

St 31. 03. 2021

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 7. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth, jež nese jméno slavné švýcarské překladatelky Susanny Rothové (1950–1997), která významně přispěla k propagaci současné české literatury v zahraničí.

Soutěž je určena začínajícím překladatelům z českého jazyka do 40 let*, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy. Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu cca 20 normostran z knihy vydané v ČR v období od listopadu 2019 do listopadu 2020. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.

*Vítězové předchozích ročníků jsou ze soutěže vyloučeni.

TEXT K PŘEKLADU


Odborná porota vybrala knihu Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020). Soutěžním textem je část knihy na str. 39-55 (str. 39 od odstavce začínajícího větou Po deseti minutách cesty; str. 55 až do odstavce končícího větou Ale to teď ještě nevěděl.) o rozsahu cca 15 normostran. 

Lenka Elbe (1979) se narodila v Lounech. Vystudovala žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po krátké novinářské praxi se začala živit jako reklamní textařka a příležitostně jako televizní scenáristka. Tématem její tvorby je svoboda v neutuchajícím boji s temnými proudy snažícími se o její likvidaci, v textu ráda propojuje reálný a fantaskní svět. Literárně ji ovlivnila především díla Franze Kafky, Umberta Eca nebo Haruki Murakamiho. Kromě psaní se věnuje také grafickému designu a fotografii. Žije v Praze.

Text ke stažení zde:

CENA
Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

ZADÁNÍ A PODMÍNKY ÚČASTI
Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Lenky Elbe Uranova  str. 39-55, profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu. Vše zašle v elektronické podobě nejpozději do 31. března 2021 na e-mailovou adresu [email protected]

Soutěž je určena pro mladé překladatele do 40 let. Vítězové předchozích ročníků jsou ze soutěže vyloučeni.
Více informací naleznete v podmínkách soutěže.  


TERMÍNY

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2021
Zveřejnění výsledků: do 15. května 2021 
Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto 2021

KONTAKTNÍ OSOBY
Anna Hrabáčková, Česká centra, E: [email protected]
Jan Zikmund, České literární centrum E: [email protected]


Partneři této události

Informace o události

  • Název události: Cena Susanny Roth – výzva k účasti na 7. ročníku soutěže
  • Datum: St 31. 03. 2021
  • Místo konání: České centrum Londýn

Podobné události